Рефотека.ру / Коммуникации и связь

Рефераты по коммуникации и связи

Проблеми однієї із найсучасніших широкосмугових радіотехнологій – WiMax, розрахунок її покриття. Залежність величини радіусу комірки від чутливості приймача та системного підсилення. Вплив інтерференції на радіус комірки. Проектування покриття комірки....
Огляд елементної бази, що застосовується для побудови логічних керуючих автоматів з паралельною архітектурою. Аналіз систем автоматизованого проектування логічних керуючих автоматів на основі ПЛІС, їх різновиди і відмінні особливості, тенденції розвитку....
Динаміка об'єкта керування (розбавлювача димових газів), технологічний процес. Робота об'єкта в режимі нормальної експлуатації, методи дослідження і вид вхідного впливу. Розрахунок оптимальних настроювань регулятора. Розрахунок метрологічних показників....
Конструирование маломощного дросселя переменного тока, предназначенного для работы с цепях питания: определение вида изоляции обмотки, марки обмоточного провода, выбор типа магнитопровода, его геометрических разметов, числа обмоток, расчет КПД устройства....
Расчет удельной электромагнитной нагруженности сердечника, активного сопротивления и падения напряжения в обмотке, количества витков в катушке, наружного и внутреннего диаметров магнитопровода с целью конструирования помехоподавляющего дросселя....
Ознайомлення з правилами техніки безпеки, правилами збірки схем і правилами користування електровимірювальною апаратурою. Дослідження схем з’єднання резисторів. Зняття робочих характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором....
Електронний осцилограф - універсальний прилад, який призначається для спостереження, дослідження й фотографування форми електричних сигналів з екрана електронно-променевої трубки. Структурні схеми електронно-променевих осцилографів. Відхильна система....
Фізичні властивості електроніки. Електрофізичні властивості напівпровідників. Пасивні елементи електроніки, коливальні контури, їх використання. Кремнієві стабілітрони: будова, принцип дії, галузі використання. Напівпровідникові діоди, схеми з’єднання....
Визначення несправності, придатності та захисту електродвигуна. Ознайомлення із призначенням заземлюючих пристроїв сільского електрообладнання, розрахунок їх опору та напруги. Розгляд захисних заходів в мережі з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю....
Визначення та класифікація датчиків. Особливості датчиків механічних величин, принцип дії оптоелектронних датчиків положення. Порівнянні характеристики датчиків різних типів для перетворення параметрів зовнішнього середовища у електричний сигнал....
Фізичні процеси у смугових, загороджувальних, режекторних фільтрах верхніх частот. Суть методу частотної змінної та його використання. Параметри та характеристики фільтрів при підключення до них навантаження. Принципи побудови та області їх застосування....
Заготовки оптических деталей из оптического стекла. Глубина залегания дефектов на поверхности прессованной заготовки. Процесс обработки оптических деталей. Шлифование свободным абразивом. Шлифование закрепленным абразивом. Полирование. Припуски операционн...
Характеристика замкнутых сетей массового обслуживания с экспоненциальным обслуживанием в узлах и марковской маршрутизацией. Примеры замкнутых сетей с переключением режимов. Условия мультипликативности стационарного распределения состояний замкнутой сети....
Цифровые измерительные приборы - это многопредельные, универсальные приборы, предназначенные для измерения различных электрических величин. Контроль над работой систем. Системы управления домовой автоматикой. Необходимость наличия источника питания....
Схема и процесс зарядки диэлектрического конденсатора. Схема движения электронов к пластинам диэлектрического конденсатора. Процесс разрядки диэлектрического конденсатора на сопротивление. Особенности зарядки и разрядки электролитического конденсатора....
Принцип роботи телефонного апарата, основні елементи та їх взаємодія. Засоби захисту телефонної лінії від несанкціонованого використання, їх різновиди, характеристика та відмінні риси. Апаратура для активного захисту інформації в телефонних лініях....
Шляхи забезпечення захисту мовної інформації в каналі зв'язку, сучасні методи криптографічного захисту. Аналіз організації інформаційного обміну по мережах зв'язку загального користування. Основні методи перетворення мовного сигналу і їх взаємозв'язок....
Современное состояние процессов реализации системы защиты информации и развитие информационно-коммуникационных технологий. Временные и долговременные методы шифрования, шифрование методом перестановки. Угрозы информации, наиболее распространенные угрозы....
Требования к системам телекоммуникаций. Классификация нарушений передачи информации. Криптографические системы. Общие критерии оценки безопасности информационных технологий. Защита информации в сетях с технологией ATM....
Технические способы, применяемые для недопущения несанкционированных подключений. Активные методы защиты от утечки информации по электроакустическому каналу. Основные способы передачи пакетов с речевой информацией по сети в IP-телефонии, их шифрование....
Рефотека ру refoteka@gmail.com