Рефотека.ру / Международные отношения

Рефераты по международным отношениям

Канада різноманітна країна з етнічної точки зору. Іміграція - як важливий чинник зростання її населення. Глобальна репутація Канади як високорозвиненої, мирної, вільної від етнічних конфліктів країни. Основні напрямки міграції населення всередині Канади....
Основні показники економіки Польщі, Австрії, Японії та їх політичний рівень взаємовідносин з Україною. Рівень міжнародної торгівлі та міжнародної міграції трудової сили між країнами. Валютно-фінансові відносини та наукове співробітництво між країнами....
Загальна інформація про Угорщину, географічне положення, населення та державний устрій Угорщини. Характеристика відносин Україна – Угорщина. Економічна ситуація в Франції. Рівень міжнародної торгівлі між Україною та Угорщиною, Францією і Бразилією....
Основні стадії обороту коштів та їх сутність. Мета та методика аналізу обороту коштів у експортних операціях. Форми прояву ефекту зовнішньоекономічний операцій та їх основні характеристики. Валютна ефективність експорту та імпорту, їх взаємозалежність....
Лізинг як ефективний канал збуту продукції, що дозволяє добиватися розширення круга споживачів і завойовувати нові ринки збуту для України. Порівняльна характеристика розвитку лізингових стосунків в США, Японії і Західній Європі та їх перспективи....
Теоретичні засади функціонування світового валютного ринку. Аналіз валютного ринку з питань: валютні показники, динаміка валютного курсу, обсяги обороту та проведення валютних операцій. Прогнози та очікувані тенденції у розвитку світового валютного ринку....
Економічна інтеграція як критерій розвитку країн та їхнього співробітництва. Аналіз та обґрунтування теоретичних концепцій економічної інтеграції, особливості включення України в глобальний економічний простір. Форми міжнародної економічної інтеграції....
Загальна характеристика діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат". Аналіз фінансових показників підприємства. Оцінка маркетингово-комерційної діяльності. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності. Шляхи покращення діяльності ВАТ "АМК"....
Аналітична маркетингова оцінка світового та українського ринку горілки. Законодавча база, що регулює виробництво та експорт горілки, та нормативно-правові умови здійсненя угоди. Зовнішньо-економічний контракт. Ефективність запропонованого проекту....
Увеличение темпов роста экономики как главное "последствие" мондиалистских преобразований. Успех глобалистов в Чили. Последствия глобализма. История Чили и "чикагских мальчиков". Деградация труда. Глобализация: последствия. Антиглобализм: причины....
Особенности ситуации в Израиле и развития арабо-израильского конфликта, который можно разделить на три основных направления: переговорный процесс; палестино-израильское противостояние; отношения Израиля с другими арабскими государствами Ближнего Востока....
Структура и специфика арабского мира. Интеграционные процессы как одно из направлений формирования нового миропорядка. Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в арабском мире. Международные организации и интеграционные объединения....
Интеграционные процессы на аравийском континенте. Основные направления развития интеграционного сотрудничества. Реалии и перспективы экономической интеграции. Военное сотрудничество: намерения и реальность. Культурная интеграция в настоящем и будущем....
НАФТА - Північноамериканська зона вільної торгівлі. Економічні показники північноамериканського інтеграційного угруповання. Форми й особливості взаємодії країн у рамках НАФТА. Перспективи розвитку НАФТА. Роль НАФТА у світових глобалізаційних процесах....
Причины возникновения и назначение межрегиональной ассоциации Совет Белого моря в рамках сотрудничества в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. Направления деятельности сотрудничества в БЕАР. Приоритеты развития взаимоотношений для Скандинавских стран....
АТЭС: история создания, характер деятельности. Проблемы и перспективы развития Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Основные аспекты азиатской политики Казахстана. Влияние стран АТЭС на ситуацию в Казахстане и в Азии....
О структуре АТЭС. Результаты деятельности АТЭС. Восемь саммитов. Проблемы моря. Подготовка кадров. Инвестиции и торговля. Терроризм. Россия и АТЭС. Отделение "Проблем АСЕАН, АТЭС и АТР" РАЕН. Российский бизнес в АТЭС. Россия в АТЭС: стратегические приори...
История Афганистана. История афганских войн: контингент советских войск, американские вторжения. Проблемы Афганистана после свержения режима талибов. Предоставление помощи в реконструкции Афганистана. Внешнеполитические связи Афганистана и Казахстана....
Страны Тропической Африки: низкий уровень развития экономики и социальной сферы, особенности аграрного строя. Причины снижения динамики развития обрабатывающей промышленности. Регрессивная тенденция внешней торговли и слабый приток иностранного капитала....
Особенности составления и назначение бизнес-плана предприятия. Методика выбора организационно-правовой формы и производственной структуры предприятия общественного питания. Основные преимущества и недостатки реализации проекта создания кафе "Урсул"....
Рефотека ру refoteka@gmail.com