Рефотека.ру / Таможенная система

Рефераты по таможенной системе

Оценка изменений и порядка осуществления контроля и декларирования товаров по новому кодексу Таможенного союза. Принципиальные новации таможенного контроля по сравнению с действующим законодательством РФ. Экономические последствия в Таможенном союзе....
Теоретические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. Понятие и типы таможенных складов (ТС), официальные требования к обустройству, оборудованию и местоположению. Анализ рынка и инвестиционный проект создания таможенного склада "Интеграл"....
Формы, способы и средства проведения таможенного контроля, осуществляемых таможенными органами РФ. Таможенная экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. Порядок определения таможенной стоимости. Проблемы функционирования льготных таможенных режимов....
Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади: система, основні функції та завдання даної служби. Взаємодія Державної митної служби України з іншими державними органами: правоохоронними та органами місцевої влади....
Поняття, склад та класифікація доходів бюджетної установи - усіх податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі. Порядок складання, розгляду та затвердження кошторису доходів та видатків. Облік доходів загального фонду на митниці....
Поняття, зміст та класифікація митних режимів в механізмі державного регулювання зовнішньоторгової діяльності (історичні аспекти розвитку на прикладі Франції). Спеціальна митна зона, переробка поза або на митній території України. Реімпорт та реекспорт....
Поняття та правовий статус митного перевізника. Порядок ліцензування та умови провадження його посередницької діяльності. Взаємовідносини митного перевізника з митними органами України щодо організації та здійснення митних процедур, з особою довірителем....
Ліцензування експорту/імпорту спиртних напоїв і тютюнових виробів. Порядок надання ліцензії на експортно-імпортні операції. Здійснення контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Особливості митних процедур, декларування і митне оформлення....
Інтелектуальна власність, як правова категорія. Характеристика законодавства, що регулює переміщення через митний кордон товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Реєстрація, митний контроль та призупинення переміщення даних товарів....
Поняття електронного декларування в митній справі. Переваги електронного декларування, що обумовлюють необхідність його запровадження. АІС як основа електронного декларування, призначення та умови його запровадження в Україні на сучасному етапі....
Вимоги до кандидатів на вступ до служби в митні органи, порядок вступу на службу та її проходження. Обмеження та заборони, що стосуються працівників митних органів. Присвоєння спеціальних звань та порядок просування по службі, види звань та атестація....
Соціальний захист посадових осіб митних органів. Різновиди та правове регулювання режиму робочого часу, як соціальної гарантії працівників митної служби України. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України в системі соціального захисту....
Характеристика деятельности должностных лиц в таможенных органах. Понятие и нормы, виды и принципы таможенного права. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов. Функции, методы и основные способы осуществления таможенного контроля....
Особливість правового статусу учасників провадження в справах про порушення митних правил. Свідки, поняті та перекладач як учасники провадження в цих справах. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справах про порушення митних правил....
Поняття, мета, форми, методи митного контролю. Зони митного контролю. Права митних органів щодо здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, особливості процедури. Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів....
Критерии определения предназначения товаров в таможенном праве. Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования. Временный ввоз и вывоз товаров. Таможенное оформление товаров, перемещаемых в сопровождаемом и несопровождаемом багаже....
Рефотека ру refoteka@gmail.com