Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика»

1. Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки (ДСТУ БВ.2.12-96 Ґрунти.
1. Вибір розмірів паль згідно інженерно-геологічних умов ділянки, діючих навантажень, конструктивних особливостей споруди.
Територія будівельного майданчика повинна бути огороджена парканом.
Поверхня будівельного майданчика добре планується з влаштуванням водовідводів за його межі.
Календарне планування — Курсовая работа
В склад робіт підготовчого періоду входять наступні види робіт: геодезичні, освоєння території, інженерне підготування будівельного майданчика, зведення тимчасових будівель і ...
Будівельна ситуація на будмайданчику запроектована з урахуванням стиснутих умов, створюваних наявністю існуючих будинків й обмежених розмірів, відведених територій під будівництво.
3. У геологічному розрізі майданчика за результатами вишукувань виділено 9 інженерно-геологічних елементів (з ІГЕ-1 по ІГЕ-9).
Вибір крана полягає в наступному: виходячи з монтажних характеристик конструкцій і умов будівельного майданчика, встановлюємо необхідні технічні параметри крана.
Аналіз і оцінка обгрунтувань передбачає всебічне і ретельне врахування всіх будівельно-технологічних та виробничо-технічних умов і параметрів зведення будинків, споруд або окремих ...
будівельний генеральний план з розподілом загального фронту робіт на дільниці, захватай і робочі зони з вказівкою для кожного елемента фронту робіт виду і ступеня складності умов ...
Правила безпеки праці на будівельному майданчику
Охорона праці робітників і забезпечення умов додержання правил техніки безпеки на кожному будівельному майданчику - обов'язок керівників будівельних організацій і осіб ...
5.1 Організація будівельного майданчика
Усі будівельні матеріали, вироби та конструкції надходять на будівельний майданчик зі складів організацій, які беруть участь у спорудженні об"єктів розташованих на відстані 10 км ...
Довжина паль приймається в залежності від інженерно - геологічних умов району будівництва мосту, а саме глибину залягання несучого шару ґрунту, рівню ґрунтових вод.
Перевезення паль до будівельного майданчику виконують за допомогою спеціальних трайлерів - автомобілів зі спеціально обладнаними напівпричепами.
Страхування будівельних ризиків — Контрольная работа
будь-яких інших раптових і непередбачених подій на будівельному майданчику, не виключених в умовах страхування.
Крім того, при визначенні ступені ризику враховуються: характер споруджуваних об'єктів, види основних і допоміжних матеріалів, вживаних при виробництві будівельно-монтажних робіт ...
Земляні роботи — Курсовая работа
1.Характеристика об"єкта і геологічних умов майданчика.
Взагалі, створ гідровузла вибирається на основі техніко-економічного порівняння варіантів і в залежності від топографічних, інженерно-геологічних умов будівництва, а також потреб ...
а) виду греблі та інженерно-геологічних умов в основі і в берегах;
Місто та його структура — Курсовая работа
Основна інженерно-будівельна діяльність у межах міських територій пов'язана з верхнім осадовим чохлом, але в залежності від урболандшафтних умов і специфіки виробничої діяльності ...
На ділянках проморожування ґрунтів при будівництві котлованів в обводнених умовах і прокладці трас метрополітену в складних інженерно-геологічних умовах під впливом холодоносія з ...
При виконанні польових інженерно-геологічних досліджень, яким повинне передувати детальне вивчення фондових і архівних матеріалів з рекогносцирувальними маршрутними дослідженнями ...
Всебічний аналіз цих матеріалів і використання їх для прогнозування подальших змін інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов під впливом техногенних факторів у підсумку ...
o обладнання будівельного майданчика;
У страхуванні будівельного підприємця від усіх ризиків відсутні загальноприйняті тарифи твердих ставок премій, оскільки кожний будівельний об'єкт слід оцінювати з урахуванням ...
Тип греблі необхідно вибирати в залежності від топографічних і інженерно-геологічних умов основи і берегів, гідрологічних і кліматичних умов району будівництва, значення напору ...
... повинно забезпечувати нормальні умови підходу і стоянки суден, раціональне спряження всіх споруд і розміщення їх в сприятливих топографічних і інженерно-геологічних умовах.
Організація охорони праці на будівельному майданчику Класифікація і склад заходів з охорони праці, що враховуються при розробці проектів
У цьому проекті мають бути розв'язані всі основні питання і технічні рішення безпечного виконання кожного виду будівельно-монтажних робіт та організації будівельного майданчика.
... за рахунок використовування одного робочого органу в десятках необхідних операцій на будівельному майданчику); розвиток виробництва спеціальної техніки, що забезпечує швидкісне ...
Одноковшові екскаватори виготовляють як самохідні машини, здатні пересуватися в межах будівельного майданчика, а також при зміні будівельного об'єкту.
... несуть, розробка конструкцій зовнішніх стін включає вирішення природно-кліматичних і інженерно-геологічних умов будівництва, а також з врахуванням особливостей об'ємно-планувальних ...
Під час планування будівельного майданчика визначають: розміри майданчика; місця влаштування і розміри ділянок складування матеріалів, інструментів і пристосувань; місця ...
Вогненебезпечність будівельного матеріалу залежить від його температури займання і умов, за яких він зберігається.
Рефотека ру refoteka@gmail.com