Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення»

Ціль роботи: закріплення базових знань за курсом "Основи автоматики" на прикладі проведення аналізу системи автоматичного регулювання.
Солодовників В. В., Тесль В. Н., Яковлев А. В. Основи теорії й елементи систем автоматичного регулювання - К., 2003
2. Функціональна схема системи автоматичного регулювання температури в печі.
Дана система автоматичного регулювання є звичайною аналоговою лінійною замкнутою стабілізуючою САР з повною початковою інформацією.
При відключенні ЕЧСР з автоматичного режиму роботи (знаходиться в режимі "Спостереження") керування ЕД МКТ повинне виконуватися через схему дистанційного керування ключем "Додати ...
ЕЧСР функціонально ділиться на два основних контура автоматичного управління:
2. Характеристика об'єкта керування, опис пристрою й роботи системи САР (Системи Автоматичного Регулювання), складання її функціональної схеми.
3. Солодовників В.В., Тесль В.Н., Яковлєв О.В. Основи теорії й елементи систем автоматичного регулювання.
Система автоматичного регулювання розрідження в топці котла зроблена для підтримки горіння під наддувом, тобто щоб підтримувати сталість розрідження (приблизно 4 мм. вод. ст.)
- система автоматичного регулювання й контролю теплового навантаження котла;
На практиці найчастіше використовуються такі типи систем РА: системи автоматичного визначення напрямку на джерело радіохвиль (системи АСН), системи автоматичного спостереження за ...
. Наприклад, передатна функція послідовного з'єднання безінерційного підсилювача з коефіцієнтом підсилення к-го інерційного RС- ланцюга має вигляд
Функціональна схема системи автоматичного регулювання зі зворотним зв"язком за швидкістю наведена на Рис.6. На ній позначені:
Система автоматичного регулювання з широтно-імпульсним перетворювачем є дискретною, але при kГц її можна вважати безперервною.
Сигнали, прийняті двома антенами, надходять на них одночасно, тобто з однаковою фазою, але з різними амплітудами, тому що диференціальні коефіцієнти підсилення ДН G1(j) і G2(j ...
Необхідна короткочасна і довгострокова ідентичність коефіцієнтів підсилення досягається за рахунок використання диференціальних систем автоматичного регулювання підсилення, які ...
... рівня вказує на розгерметизацію барабана сепаратора, що, на відміну від контролю стану сепаратора під час його ремонту, забезпечує автоматичний контроль за станом сепаратора як ...
Запропонована методика використовується для ідентифікації частот збурюючих дій при проектуванні й наладці систем автоматичного регулювання процесів подрібнення, класифікації та ...
Сучасна технологія виробництва інтегральних схем основних функціональних вузлів, що працюють на частотах 700 МГц і вище, смугових фільтрів на структурах з поверхнево-акустичними ...
Тому в тракт входить схема формування сигналу автоматичного регулювання підсилення (СФСАРП1).
Задано рівняння автоматичного регулювання вхідного x(t) та вихідного y(t) сигналів:
автоматичного керування та обґрунтували основні принципи побудови систем регулювання [4-6].
... та трифазній системі координат, моделей регуляторів САК, системи керування та їхніх функціональних схем із врахуванням технічної реалізації, результати дослідження моделей та ...
Всі основні промислові агрегати оснащені різними системами автоматичного контролю і управління за допомогою ЕОМ..
Манометричні термометри часто використовують в системах автоматичного регулювання температури, як бесшкальні пристрої інформації (датчики).
Висока плавність ходу досягається шляхом збільшення динамічних і повних ходів ковзанок, зниження жорсткості пружних елементів, збільшення кількості амортизаторів і сил їх опору ...
де - коефіцієнт підсилення об'єкта в безрозмірному виді; T1, Т2 - постійні часу.
Це більш важко переноситься системою автоматичного регулювання, чим плавно змінюється вплив.
Датчики — Контрольная работа
Датчик є найважливішим елементом системи автоматичного регулювання.
Для виміру параметрів у системах автоматичного регулювання застосовують найрізноманітніші датчики.
Електродвигуни постійного струму застосовують в приводах механізмах, які потребують великих пускових моментів і широкого регулювання частоти обертання, в системах автоматичного ...
В системах автоматичного регулювання часто застосовують електродвигуни постійного струму з незалежним збудженням, коли регулювання частоти обертання виконується зміненням ...
Слідкуюча система, система автоматичного регулювання (керування), що відтворює на виході з певною точністю вхідний вплив, що задає, що змінюється по заздалегідь невідомому закону.
Висновок: провівши аналіз ДСАК можна сказати, що отримана система після квантування є стійкою, коефіцієнт підсилення співпадає з коефіцієнтом підсилення лінійної САК; отримані ...
В останньому випадку мова йде про застосування систем автоматичного регулювання, що використовують електричні, гідравлічні і пневматичні керовані елементи.
Рефотека ру refoteka@gmail.com