Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Відображення традиційного українського світогляду в загадках»

В "Дусі законів" знайшли своє відображення основні принципи його світогляду.
Навпаки, світогляд письменника характеризується явною поміркованістю.
На цьому грунті сформувалися звичаї, обряди, заборони та обмеження, в яких яскраво відбився світогляд хлібороба, його невпевненість у завтрашньому дні, страх перед стихійними ...
Специфічними складовими традиційного українського новоріччя були величальні обходи й поздоровлення (щедрування, засівання), ритуальний обмін вечерею, обряди та ігри з масками ...
Цей огляд ми зробили навмисне просторим, бо саме в першій половині XIX століття остаточно було витворено романтичний образ Запорозької Січі, який традиційно запанував в українській ...
Провідні завдання - виховувати в підростаючих поколінь національну свідомість і самосвідомість, український характер і світогляд, формувати національну і загальнолюдську духовність ...
Під час художніх занять, вивчення віршів, розучування пісень, загадок, колядок і щедрівок, народних дитячих танців діти пізнають елементи історії, культури, художнього і ...
Сьогодні, на початку 21 століття, розвиток і світогляд молоді зазнав великі зміни.
Процес формування цілісного наукового світогляду на основі навчання за інтегрованими навчальними курсами буде "методично оптимальним за умови розвитку і доцільного використання ...
Рушник - довгастий шматок тканини для витирання обличчя, тіла, посуду, стирання столу (побутовий); шматок декоративної тканини з орнамен-том традиційно використовується для ...
1) По-перше, комерційний характер українського телебачення визначає той факт, що в українському телеефірі з'явилася безліч телевізійних передач, що висвітлюють тему насильства ...
... ототожнювати себе з агресором, у нього можуть виникати уявні образи, які підштовхують його до агресивної поведінки, коли агресія проникає в думки глядачів, то починає деформувати ...
Сучасна якість і характер національного буття та світогляду, принципи влаштування суспільних та політичних справ, сума певних рис, які визначають українську національно-культурну ...
Оскільки східний обряд є традиційним для українського народу, то, таким чином, кожна з чотирьох церков вважає себе історично традиційною для України, вбачаючи в інших церквах свого ...
Навряд чи випадково в сучасних теоріях еволюції наукового знання (концепції Т. Куна, И. Лакатоса, Г. Башляра й деяких інших) визнання корінних змін у науці спричиняє заперечення ...
Народна архітектура — Контрольная работа
У традиційному українському житлі долівка завжди була глиняною.
Серед них на особливу увагу заслуговує посилення зв'язку між культурою та освітою, важливість якого зумовлена ідеєю самоцінності національно-орієнтованого світогляду особистості.
Плідна етнографічно - дослідницька діяльність В.М. Верховинця сприяла обґрунтуванню і впровадженню ними системи засобів формування національної культури молодого покоління, чільне ...
Особливістю цього проекту є те, що в ньому враховано й ті фонетичні та морфологічні зміни, що склалися в мові від 1928 р. Таким чином, проект Німчука є синтезом українських ...
Історія навчання фізики — Дипломная работа
Фізика посідає важливе місце серед навчальних предметів основної школи, оскільки в процесі навчання фізики формується науковий світогляд учня, розвиваються його інтелектуальні та ...
Ознайомлюючи школярів з історією науки, ми показуємо, як створюються фізичні теорії, яка роль гіпотез в розвитку фізики, в чому особливості наукового експерименту і т. д. На ...
На грунті наукового світогляду створюється нова культура, в якій експериментальна наука поступово захоплює домінуючі позиції.
Прагнення до вироблення реалістичного світогляду, притаманне європейській людині другої половини XIX ст., знайшло своє втілення і в філософії.
Просвітники мали широкий світогляд, в якому виділялися концепція освіченого абсолютизму, ідея цінності людини, критика церкви, патріотизм, осуд експлуатації людини людиною ...
Кордоцентризм у філософії Г. Сковороди та його відображення у творчості українських мислителів
Людина, а не божество, стоїть в центрі світогляду гуманістів.
Індивідуалізм, який лежав у основі нового світосприйняття, був у прямій протилежності до феодального корпоративного світогляду, згідно з яким людина утверджувала своє існування тим ...
... щодо концепції розвитку сучасної системи освіти встановлено їх взаємодоповнення та необхідність комплексного їх впровадження в систему освіти, що сприятиме становленню екологічного ...
Нами проведено аналіз проблеми екологізації освіти, яка об"єктивується в українському просторі з урахуванням національних особливостей українського народу, які, у свою чергу ...
Об"єкт дослідження - національно-визвольна боротьба українського народу у 40-50-ті роки ХХ століття, її відображення в історичній науці та політичне підгрунтя історичних оцінок.
Українська культура 1980-90-х років — Контрольная работа
Але автентичність сучасного українського мистецтва переважно виявляється не в цьому, а в збереженні менталітету і глибинних, духовних зв'язків зі своєю традиційною культурою.
Скоріш за все, українському неомодернізмові непритаманний пафос заперечення, соціальної критики, світогляду.
На підставі всього перерахованого вище ще не можна з великою впевненістю стверджувати, що саме вплив світогляду виявився вирішальним чинником для виникнення доказу; не виключено ж ...
Вихідні початки матеріального буття виступають у Демокріта в значній мірі як математичні об'єкти, і відповідно до цього математику приділяється значне місце в системі світогляду як ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com