Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Конвенції з авіаційних перевезень»

На Київ припадає майже 1/6 всіх авіаційних пасажирських перевезень країни.
Розвитку міжнародних авіаційних зв`язків України сприятиме Угода про повітряне сполучення, підписана українським Урядом з 20 країнами світу.
Фактичний матеріал дослідження - це 713 зразків скорочень та абревіатур, вибраних з авіаційних текстів, їх переклад на українську мову, а також лексеми, зібрані методом суцільної ...
Відомо, що при перекладі документів ІКАО та інших організацій на національні мови перекладачі мають справу з труднощами, вишукуючи відповідники в авіаційній мові тієї чи іншої ...
... від 29 травня 1998 р. Для отримання доступу на конкретний ринок авіаційних перевезень експлуатанту, крім сертифіката експлуатанта, необхідно мати ліцензію на здійснення повітряних ...
При здійсненні міжнародних перевезень відповідальність перевізника перед пасажиром визначається відповідно до умов чинних України міжнародних договорів (транспортних конвенцій) та ...
З КПТ вийшла найбільша в Росії кількість авіаційних конструкторів.
Згодом у КПІ з"являється авіаційний факультет, а в 1933 році його перетворюють на Київський авіаційний інститут, нині - Національний авіаційний університет.
Одночасно з розвитком технічного прогресу в авіаційній індустрії відбувався й розвиток авіаційного страхування.
Страхувальник з цього виду страхування - це фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з авіаційним перевізником.
Тому для України, що об'єктивно усе більш цілеспрямовано інтегрується в європейську і світову економіку, базові проблеми розвитку повітряного транспорту зв'язані з розширенням ...
До міжнародних перевезень допускаються автомобілі і причепи (напівпричепи), що відповідають положенням Міжнародної Конвенції про дорожній рух та Європейській угоді в частині роботи ...
Закон України "Про транзит вантажів" [4, с.3] визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом че ...
Вступ України до міжнародних транспортних організацій і структур та ратифікація ряду міжнародних угод, конвенцій та інших документів з питань транспортних систем і перевезень став ...
Реактивні двигуни — Курсовая работа
Сучасний авіаційний газотурбінний двигун в основному складається з вхідного прибудую, осьового компресора, камери згоряння, газової турбіни, форсажної камери і реактивного сопла ...
Прикладом використання перетворених авіаційних двигунів у якості газоперекачуючих агрегатів (ГПА) є агрегат ГПА-Ц-6,3 потужністю 6,3 Мвт, двигуном у якому служить газотурбінна ...
Джерела забруднення авіапалива — Контрольная работа
Вміст в авіаційних паливах більше 0,0002% по масі забруднень з розмірами більше 5 мкм стало недопустимим.
Основними причинами і джерелами забруднення авіаційних палив є: мінеральні домішки з нафт, що перероблюються, технологічні забруднення, залишкові забруднення, продукти корозії ...
виконувати вимоги міжнародних конвенцій в галузі міжнародних перевезень, Правил перевезень вантажів і пасажирів, цих Правил та інших положень і правил, які регламентують діяльність ...
При розгляді послідовності приєднання до конвенцій і угод ЄЕК ООН в сфері автотранспорту та їх виконання взяти до уваги приєднання до них сусідніх країн, а також країн, з якими ...
Антонова П.В. Балабуєв звільнився за власним бажанням через розбіжність з політикою створення інтегрованої структури в українській авіаційній промисловості.
О.К. Антонова є головною науковою організацією по авіаційній техніці в Україні (наказ Міністерства від 31.07.1992 р.), співробітничає з більш, ніж 100 розробниками авіаційно ...
3. У 2005 році було встановлено рекорд за кількістю підписаних документів з ЄС - дев'ять: від співробітництва у сфері космосу до текстилю, від стратегічної співпраці в галузі ...
За характером використання транспортних послуг туризм поділяється на автомобільний (індивідуальний), автобусний, авіаційний (рейсовий і чартерний), залізничний, пароплавний ...
Наприклад, на атлантичних лініях розвиток авіаційних перевезень призвів до катастрофічного падіння ролі морського пасажирського транспорту.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
... виробів на основі методів імітаційного моделювання процесів життєвого циклу складних технічних систем на прикладі авіаційних двигунів (АД) з використанням марковських процесів;
В 2007 році Україна та ЄС розпочали роботу щодо створення Спільного авіаційного простору, що сприятиме не тільки подальшому розвитку авіаційних зв"язків на користь авіаційної ...
ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є головними повітряними воротами України та обслуговує 62% авіаційних пасажирських перевезень країни.
Прокопчук С. Конкуренція підвищить безпеку авіаційних перевезень.
Косарев О. Й., Рибак О. М. Безпека авіаційних перевезень та технічне переоснащення авіапідприємств.
Особливості ж формування законодавства України про морські перевезення були пов"язані з проблемами набуття державної самостійності і приєднанні України до Міжнародної морської ...
Україна стала учасницею цілого ряду конвенцій та інших договорів з морського права, що не могло не позначитися на регулюванні морських перевезень вантажу.
Залишається сподіватись на те, що нова правова база дозволить за допомогою певних заходів (наприклад, зменшення податкового тиску на авіаційних перевізників на певний час ...
Правові, організаційні, соціальні та економічні засади діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та авіаційним ...
В результаті цього в порівнянні з 1991 р. об"єм перевезень авіаційним транспортом до 1995 р. зменшився вдвоє.
Рефотека ру refoteka@gmail.com