Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Страхування транспортних засобів та вантажів»

Методика визначення збитку та страхового відшкодування залежить від об'єкта страхування (будівлі, засоби виробництва, товари і т. ін.), суб'єкта страхування (державне підприємство ...
Страхування транспортних засобів та вантажів в МЕД, ІНКОТЕРМС
Транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, повинні бути застраховані і мати документи, що підтверджують обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників ...
Суб'єкти, які використовують автотранспортні засоби, за винятком АТЗ, що не мають вантажних відділень (сідельні тягачі, причепи-розпуски, причепи та напівпричепи для перевезень ...
Страхування вантажів ставиться до галузі "страхування майна", і тому правові норми страхового законодавства, що визначають права, обов'язки й відповідальність суб'єктів страхування ...
Страховиком, як і при страхуванні транспортних засобів, є страхова комерційна організація - юридична особа, що має ліцензію на страхування вантажів, або суспільство взаємного ...
Згідно отриманих документів забезпечує вчасний перетин транспортних засобів з імпортованими вантажами кордону України, шляхом оформлення Попереднього повідомлення в Вінницькій ...
Транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, повинні бути застраховані і мати документи, що підтверджують обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників ...
Основними елементами страхового ринку є страхування життя, інші види особистого страхування (медичне, від нещасних випадків), майнове страхування (наземного транспорту, вантажів та ...
Найбільш популярними видами страхування на Львівщині - це страхування транспортних засобів, вантажів та страхування цивільної відповідальності автовласників за кордоном - "Зелена ...
У довгостроковому договорі перевезення вантажу встановлюються обсяг, строки та інші умови надання транспортних засобів і передання вантажу для перевезення, порядок розрахунків, а ...
пожежних дружин (команд); страхування спортсменів вищих категорій; страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини; особисте страхування від нещасних випадків на ...
8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу ...
26) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
Згідно зі ст.1 Закону про податок з власників транспортних засобів фізична (в тому числі іноземець або особа без громадянства) або юридична особа (в тому числі іноземець ...
Примітка 2 до груп 87: "трактори" означає транспортні засоби, призначені головним чином для буксирування чи штовхання інших транспортних засобів і вантажів, навіть якщо вони ...
Компанія укладає договори страхування вантажів на наступних умовах:
Фактичний тариф встановлюється в договорі страхування за згодою сторін з урахуванням вартості, характеру вантажу, його розміщення і якості упаковки, виду транспортних засобів, пори ...
Специфічною особливістю задач керування транспортним процесом, що відрізняє їх від задач керування в більшості інших галузей народного господарства, є те, що ці задачі формулюються ...
Взаємозв'язок потоків вантажів і транспортних засобів виражається в залежності розміри потоку вантажів від розміру потоку навантажених транспортних засобів і в тому, що в пунктах ...
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на основі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших ...
Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що сплачується фізичними особами, обчислюється за ставками, визначеними у статті 3 Закон ...
Для цього впроваджують податки на доходи фізичних осіб та податки на прибуток корпорацій, тобто прямі податки, одним з видів такого податку - є саме "Податок з власників ...
транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 87 09;
... Відкритого Акціонерного Товариства "Рівне-АВТО" шляхом організації централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів, використовуючи ремонтно-обслуговуючу ...
страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних засобів;
У результаті до перевезення пасажирів і вантажів допускаються суб"єкти господарювання, які не забезпечують дотримання вимог щоденного технічного контролю та зберігання транспортних ...
Фахівці, що відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, повинні мати вищу профільну освіту, проходити підвищення кваліфікації відповідно до "Ліцензійних ...
Часто в результаті транспортних правопорушень не витримується графік руху транспортних засобів, затримка перевезення вантажів і пасажирів, дезорганізується робота транспортних ...
Інструкції та інші нормативні акти, що стосуються особливостей перевезення спеціальних вантажів, експлуатації окремих видів транспортних засобів, руху на закритих територіях ...
8.6 Страхування транспортних засобів і вантажів
... рішень, які є обов'язковими для страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро - в справі уніфікації порядку укладання та виконання договорів обов'язкового ...
Страхування транспортних засобів та спецтехніки сільськогосподарських підприємств.
порушення Страхувальником або довіреною особою правил експлуатації та/або ремонту транспортних засобів, вимог чинних "Правил дорожнього руху в Україні" щодо технічного стану ...
виділяються) транспортні засоби (номерні вузли та агрегати): що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними організаціями тощо); що ввозяться в Україну громадянами для ...
При надходженні в Україну транспортних засобів вантажем (вантажним відправленням) зазначені номерні знаки вилучаються і видаються митницею, у якій перебуває такий вантаж.
Адже незаконне заволодіння транспортними засобами, як і багато інших злочинів, завдають шкоди декільком групам суспільних відносин, тому це діяння посягає не лише на один об'єкт ...
Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми (крім транспортних засобів, робочий об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см.), а також тролейбуси та інші ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com