Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні»

Колективні заняття сприяють розвитку моральних почуттів і формуванню таких рис характеру, як відповідальність, товариськість, колективізм.
Порівнюючи зарубіжний і вітчизняний досвід можна сказати, що розвиток дитячої рекреації в Україні знаходиться у стадії розвитку і має багато перспектив, які можна перейняти у ...
У третьому розділі проаналізовані проблеми використання рекреаційних ресурсів, стан природокористування, екологічні проблеми, що пов'язані з рекеаційною діяльністю, та визначені ...
Одержані результати можуть бути використані у закладенні перспективних планів в розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області; в реалізації обласного регіонального мінімуму ...
Основними факторами, що сприяють розвитку раку легень, є шкідливі впливи на слизову оболонку бронхіального дерева різних речовин, які потрапляють в дихальні шляхи.
США — Реферат
При различных исследованиях связанных с изучением в области рекреации и отдыха, необходимым фактором является частота участия человека в этих видах рекреации.
Мобильность участников этой группы рекреации является одним из основных факторов влияющих на участие в командных видах спорта и рекреации вне дома.
В последние годы в технологии санаторно-курортного оздоровления активно включаются климатические факторы рекреации (А.Т.Быков, 2003; Е.И. Сорокина, 2002; А.И. Уянаева, 2004).
I этап - изучение оздоровительной рекреации в условиях воздействия природно-климатических факторов Сочи; II этап - сравнительный анализ влияния спортивных видов рекреации на ...
Сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти (полонини, гори, річки, ліси), багата історико-культурна спадщина сприяють створенню сучасної туристичної індустрії в краї.
Виділені нами галузі сільського господарства, які мають достатньо розвинену структуру в Карпатському регіоні, підтверджують те, що ці напрямки сприяють розвитку рекреації, туризму ...
Це явище є одним з факторів, що сприяють розвитку карієсу зубів людини.
Фактори, що сприяють розвитку та загостренню бронхіальної астми в дітей:
Загостренню астми сприяють специфічні, тобто алергенні, фактори та неспецифічні - ГРВІ, фізичне навантаження, охолодження, психоемоційне навантаження, зміни метеоситуації (вітер ...
Кримінологія — Учебное пособие
Злочин - це прояв волі і свідомості, котрі знаходяться у стані неузгодженості з законами природи, тобто у стані безкультур'я. Будь-які фактори, котрі протидіють узгодженню волі і ...
Зокрема, це заходи, що сприяють розвитку цивілізованого підприємництва, чесному бізнесу на ринкових засадах, здатного конкурувати із злочинними формами діяльності у сфері економіки ...
В Україні діє ряд факторів, які сприяють створенню спільних підприємств, це підтверджується зростанням кількості таких підприємств.
Основними факторами, що сприяють розвитку СП в Україні слід вважати:
Не менш важливе місце у розвитку туризму в Україні займає друга група туристичних ресурсів - культурні об'єкти, пам'ятки історії, архітектури, археології, етнографічні особливості ...
Багатовекторність економічної політики України, європейський вибір, співпраця з Світовим банком та Міжнародним валютним фондом сприяють розвитку конгресового туризму, проведенню в ...
... фази формування, детермінанти й т.п., проте перелічимо хоча б виявлені фактори, що сприяють формуванню довіри й перешкоджають йому, оскільки вони красномовно підтверджують висновок ...
Фактори, що сприяють установленню довіри в ділових відносинах.
Розвиток туризму в Єгипті — Курсовая работа
Основними факторами, що сприяють розвитку туризму в Єгипті, є наявність великого історико-культурного та природно-рекреаційного потенціалу та значні обсяги капіталовкладень у ...
Виявити антенатальні і постнатальні фактори, що сприяють розвитку дуоденогастрального рефлюксу при хронічному гастродуоденіті.
Предмет дослідження - клінічні прояви хронічного гастродуоденіту з дуоденогастральним рефлюксом у дітей, антенатальні і постнатальні фактори, що сприяють розвитку ...
Цікаво також поглянути на передумови виникнення й розвитку політичного популізму та фактори, що сприяють його успіху в сучасному політичному житті країн "зрілої" демократії.
Схильність дорослих членів сім'ї до алкоголізму або наркоманії з наступним прилученням підлітків до вживання спиртних напоїв або наркотичних засобів також є факторами, що сприяють ...
В останні роки одним з найпоширеніших факторів, що сприяють здійсненню неповнолітніми правопорушень, є наявність у сім'ї скрутного матеріального становища, що, у свою чергу ...
В последнее время предпринят ряд успешных попыток исследования физической рекреации как сложного социального явления.
Главная идея предлагаемой концепции заключается в рассмотрении физической рекреации как органической, имманентной части физической культуры, системообразующим фактором которой ...
Особенностью изучения данной проблемы в работах отечественных авторов является то, что физическая рекреация рассматривается как фактор успешности человека вообще, либо в конкретных ...
Использовались методики оценки степени физической активности (Харитонов А.В., 1998); потребности в занятиях физической рекреацией (Харитонов А.В., 1998), мотивации спортивной ...
Це дало можливість виявити основні фактори, що сприяють розвитку дисменореї, розробити та впровадити в практику практичні рекомендації щодо оптимізації лікування дисменореї у жінок ...
Відомо, що оперативні втручання сприяють розладам менструальної функції, негативно впливають на стан репродуктивної системи і можуть викликати загострення хронічних запальних ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com