Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Україна в роки Другої світової війни»

Ільюшин І. Польське підпілля на території Західної України у роки Другої світової війни // Україна-Польща: важкі питання.
4 Статтю І. Ільюшина Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової війни опубліковану у "Незалежному культурологічному часописі" було передруковано з ...
Старка В. Взаємодія української та польської течій антинациського Руху Опору на території Західних областей України в роки Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського ...
Бондаренко К. Діяльність українських загонів самооборони на Волині, Буковині та Галичині в роки Другої світової війни // Україна-Польща: важкі питання.
Зі ці роки світова історіографія Другої світової війни нагромадила багато тисяч книг, статей, документальних публікацій, мемуарів.
6. Історіографічні аспекти вивчення ґенези військових організацій польського руху Опору в роки Другої світової війни // Література та культура Полісся.
Хронологічні рамки охоплюють період від 1939 року до кінця Другої Світової війни ( 1945р.)
2. Проведений аналіз дав змогу визначити стан та розвиток ракетобудування у Німеччині та СРСР - головних країнах ворогуючих військових таборів та з"ясувати, що в канун та під час ...
Традиційні шкільні підручники, де в темі "Україна під час Другої світової війни" розглядається питання "Окупаційний режим в Україні" , приділили йому дуже мало уваги.
жертви і поневіряння українського народу в роки Другої світової війни безпосередньо пов"язані з невирішеним українським питанням, відсутністю держави, тобто є прямим наслідником ...
Міжнародна економіка — Учебное пособие
Україна, як республіка колишнього Радянського Союзу, яка сильно постраждала в роки Другої світової війни і внесла вагомий внесок в розгром німецького фашизму, є одним із ...
Активно співпрацюючи в економічних підрозділах ООН, Україна, таким чином, приймає участь у вирішенні глобальних і регіональних проблем світової економіки.
Період Другої світової війни є одним із найбільш складних і трагічних в історичній долі Буковини, як і всієї України.
Українське населення Буковини напередодні Другої світової і німецько-радянської воєн по різному сприймало встановлення радянської влади, залежно від того, хто що втрачав і хто що ...
У роки Другої світової війни Крим з осені 1941 р. до травня 1944 р. був окупований німецько-фашистськими військами.
Розірвання економічних зв"язків з Україною стали причиною катастрофічного становища, що склалося в Криму в роки Другої світової війни, а також після звільнення півострова від ...
У серпні 1944 року за ініціативою ОУН-Б під Самбором таємно зібралися делегати різних політичних партій (за винятком ОУН-Б) і представники східних українців і утворили Українську ...
28 жовтня 1944 року Радянська армія звільнила від фашистських окупантів Закарпатську Україну.
В роки Другої світової війни на теренах Хмельницької області існував антифашистський рух, який був складовою частиною загального Руху опору, що виник на захоплених німцями ...
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні.
Внаслідок активної протидії німців націоналістичному рухові Крупецька підпільна організація "За Україну" перестала існувати у травні 1943 року.
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні.
В середині липня 1941 року члени КР ПУНу склали кістяк похідних груп ОУН(м), що вирушили з Кракова в Україну.
Часопис "Волинь", редагований Уласом Самчуком, і його громадсько-політична діяльність в роки Другої світової війни, залишили тривкий слід в історичній пам'яті краю, і Особлива роль ...
Закінчення другої світової війни та післявоєнні роки склали для країн Африки та Азії цілу історичну епоху.
В нашій роботі ми розглянемо вплив другої світової війни на долі народів країн Азії та Африки.
В перші місяці війни тисячі українських патріотів, ризикуючи життям, вирушили на Україну.
Коли Кривий Ріг був звільнений, машинобудівники їхали на Україну, залишивши нове, дочірне підриємство, з яким не розривали потім зв"язків довгі роки.
Використовуючи мемуарну, художню і публіцистичну літературу, підготуйте есе про боротьбу з фашистськими окупантами в роки Другої світової війни в країнах Європи за темами ...
Завершальні бої Другої світової війни в Європі та на Тихому океані не були менш кривавими, ніж у попередні роки.
Тема геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, політичні, економічні, етнічні, морально-етичні наслідки антисемітської політики нацистів щодо єврейського населення ...
Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні.
История Украины (2) — Шпаргалка
Україна під час другої світової війни.
Завершальний етап Другої світової війни посідає дуже важливе місце як у світовій історії, так і в історії України.
Чехословацька криза 1968 року — Курсовая работа
В той же час, Перш за все, надзвичайно сприятливі умови для нав'язування розвитку за радянським зразком, безумовно створювали міжнародні обставини на завершальному етапі другої ...
Спільна антифашистська боротьба народів СРСР та Югославії в роки другої світової війни стала основою для поглиблення та зміцнення повоєнних стосунків між ними.
Економічні та політичні зрушення, які відбулися в африканських країнах у ході Другої світової війни, призвели до загострення суперечностей між народами Африки та колонізаторами і ...
У роки Другої світової війни та в повоєнний час загострилася криза колоніальної системи та посилився національно-визвольний рух.
Рефотека ру refoteka@gmail.com