Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Забезпечення національної спрямованості фізичного виховання молодших школярів засобами українських народних рухливих ігор»

різних сферах життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку); С.Б. Мудрика (застосування українських національних рухливих ігор у системі фізичного виховання молодших школярів ...
Гіпотезою дослідження є припущення, що ефективність виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності підвищиться, якщо: впровадити розроблену ...
Ефективність патріотичного виховання молодших школярів забезпечується неухильним дотриманням таких провідних принципів: науковості, національної свідомості й українського ...
В обов'язок учителя початкових класів входить також висвітлення в доступних для молодших школярів формах тем з історії України, української державності, культури, науки, освіти ...
Відомо, що після розумової праці для молодших школярів найкращим засобом відпочинку є вправи, рухливі ігри, гра в футбол, волейбол, катання на велосипеді, самокаті, скейти, лижах ...
Зазначимо, що матеріалом для написання сценарію служили історичні факти з розвитку фізичної культури і спорту, етнопедагогічні надбання, які розкривають особливості фізичного ...
Теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання
У дипломній роботі аналіз рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку і його взаємозв"язок зі станом зору, проведено теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту ...
Музично-творча діяльність молодших школярів виявляється в імпровізації пісенних мелодій, придумуванні нескладних мотивів, інсценуванні сюжетів пісень, пластичному інтонуванні ...
Предмет дослідження - методичне забезпечення процесу правового виховання молодших школярів у системі взаємодії сім"ї і школи.
У процесі пошуково-експериментальної роботи у правовому вихованні молодших школярів використовувалася гра.
У процесі пошуково-експериментальної роботи у правовому вихованні молодших школярів використовувалась гра.
Важливим засобом формування правових уявлень і правомірної поведінки молодших школярів виступає колектив, якщо він організований і функціонує на гуманістичних засадах.
Процес становлення освіти й виховання в Україні створюють умови збереження і розвитку національної культури, зокрема, впровадження і застосування рухливих ігор у системі фізичного ...
В нашій анкеті звучало питання про місце народних рухливих ігор в суспільно-сімейному вихованні молодших школярів, і які ігри найбільш популярні.
2.1 Забезпечення єдності впливу родини і школи у правовому вихованні молодших школярів
Докукіна О.М. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім"ї // Початкова школа.
Здійснений нами аналіз наукового фонду та стану шкільної практики свідчить про недосконалість цілісної технології екологічного виховання молодших школярів засобами народознавства.
розробити експериментальну методику екологічного виховання молодших школярів засобами народознавства;
Об'єкт дослідження - процес фізичного виховання молодших школярів.
Аналіз навчальних програм з фізичного виховання показав, що залежно від їх спрямованості метанню відводиться відповідна роль і місце: у комплексній програмі метання розглядається ...
2.2 Шляхи підвищення ефективності використання українських народних традицій та обрядів у моральному вихованні молодших школярів
Проблема морального виховання молодших школярів можлива при забезпеченні педагогічних умов: мотиваційної, змістовної, операційної.
Розділ 2. Практика забезпечення екологічного виховання молодших школярів в сучасних умовах
Гіпотеза дослідження: формування екологічної культури молодших школярів буде значно ефективнішим, якщо воно здійснюється із врахуванням наступних педагогічних умов: зв"язок з ...
Основним засобом досягнення мети фізичного виховання в школі є формування всебічно розвиненої особистості, автори бачать в оволодінні школярами основами особистої фізичної культури ...
Перша дія - оцінка початкового стану фізичного, розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів; друга - вибір певного варіанту динаміки навантаження ...
Низький рівень творчої активності характеризується тим, що у молодших школярів відсутня потреба в усвідомленому ознайомленні з народними іграшками та захопленість даним видом ...
Можна стверджувати про малу ефективність традиційної методики опрацювання народних промислів і ремесел як засобу естетичного виховання молодших школярів.
1.4 Комплексне застосування засобів корекції постави у системі фізичного виховання школярів молодших класів
Включення рухливих ігор в заняття з школярами є обґрунтованим і доцільним з ряду причин.
Розділ І. Економічне виховання молодших школярів як пcихолого-педагогічна проблема
Намагання розв'язувати комплекс проблем економічної освіти і виховання молодших школярів через предмети базового компонента вчителями, які мають освіту з початкового навчання без ...
Об"єкт дослідження - процес естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.
Застосовуваний у процесі навчання молодших школярів головний метод роботи мусить ґрунтуватися на імпровізаційному стилі роботи народних майстрів, який узгоджується з ...
Поняття "естетичне виховання" у педагогічній літературі розкладається як невід`ємна складова ідейного, трудового, морального, фізичного виховання, як систематичне , науково ...
Особливе місце в системі естетичного виховання займає українське народознавство, яке дозволяє знайомити школярів з духовним надбанням народу: піснею, казкою, образотворчим ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com