Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Пенсійне забезпечення народних депутатів»

Закон України "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 р. (із змінами) - визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у ...
Ця частина стосується пенсійного забезпечення військовослужбовців, науковців, державних службовців, народних депутатів, журналістів державних засобів масової інформації, суддів ...
Пенсійна реформа в Україні — Дипломная работа
Одним із кроків до розв'язання соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні можна розглядати подані народними депутатами України Н.Вітренко і В.Марченком пропозиції про ...
Подаючи згідно зі статтею 106 Конституції України до Верховної Ради та Кабінету Міністрів Послання, присвячене проблемам пенсійної реформи, Президент привернув увагу народних ...
Думку В.А. Ачаркана про те, що пенсійне забезпечення основане на втраті громадянином працездатності, поділяє Я.М. Фогель, який стверджує, що загальною передумовою виникнення ...
Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР - Закон СРСР від 15 травня 1990 р. // Відомості з"їзду народних депутатів СРСР і ВР СРСР.
Наприкінці 2001 року та на початку 2002 року шпальти вітчизняних друкованих ЗМІ рясніли статтями на тему недержавного пенсійного забезпечення, які були переобтяжені посиланнями на ...
У парламенті вже зареєстровані подані народним депутатом Сандлером і групою розробників з Кабінету Міністрів проекти Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення" за номерами №2064 ...
2.2 Реалізація прав народним депутатом у Верховній Раді та її органах.
Слід наголосити на необхідності перегляду тих норм, які передбачають заборону народним депутатам працювати на державній службі, встановлюють неприпустимість делегування ...
Досліджуючи проблеми пенсійного забезпечення, у роботі розглянуті такі питання, як процес зародження, формування і розвиток пенсійної системи в Україні, системи органів, що ...
Верховна Рада України схвалила "Концепцію соціального забезпечення населення України", з метою реалізації якої 1998 року був прийнятий Закон "Про основи загальнообов"язкового ...
... та технічних засобів, право мати до тридцяти одного помічника-консультанта, забезпечення народних депутатів жилими приміщеннями, щомісячне відшкодовуються витрат, пов"язаних із ...
Якщо народний депутат, депутатська фракція, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто ...
Про пенсійне забезпечення осіб — Контрольная работа
Закон Українни "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із ...
Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією ...
Пенсійне забезпечення — Курсовая работа
Додаткові пенсійні виплати здійснюються за рахунок відрахувань на додаткове (недержавне) пенсійне забезпечення та інвестиційного доходу, отриманого від розміщення накопичених ...
Для здійснення професійного пенсійного забезпечення Світовий банк пропонує створення таких структур, як пенсійні фонди або страхові пенсійні системи.
Вимога щодо проживання депутата протягом останніх п'яти років на території нашої держави спрямована на забезпечення знання і розуміння тих проблем, які постали перед суспільством і ...
Народних депутатів України не може бути притягнено до будьякого виду юридичної відповідальності за діяльність, яку вони здійснюють у ході реалізації депутатських повноважень.
Закон України від 26 березня 1992 р. "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію ...
Тому система місцевого самоврядування включає, по-перше, сільські, селищні, міські Ради народних депутатів та їх органи, по-друге, інші форми тери горіальної самоорганізації ...
... керівники відділів; в) у виконавчих комітетах сільських та селищних Рад народних депутатів - посадові особи, на яких покладено цей обов'язок розпорядженням виконавчого комітету ...
депутатів - у присутності представника відповідної державної адміністрації, виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів чи представника відділу реєстрації актів ...
... Про збір на обов"язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", "Про підвищення мінімального розміру пенсії", Постанова КМУ "Про ...
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх ...
Від виборів до місцевих рад весною 1990 року до прийняття Верховною Радою Української РСР закону "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" 7 ...
Оскільки ще перша редакція закону "Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування ліквідувало так звану "радянську матрьошку", а саме підпорядкування рад одна одній ...
Вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної виборчої системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими ...
... і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ...
Про пенсійне забезпечення", "Про державну службу", "Про статус суддів", "Про прокуратуру", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і осіб начальницького рядового складу ...
Закон України "Про державну службу" в частині, яка регулює питання службової кар"єри, матеріального й соціально-побутового забезпечення державних службовців, поширюється і на ...
Правовий статус депутата — Контрольная работа
Народний депутат відповідальний перед народом України, тому що його обирає народ.
Найбільш важливими з них є: депутатська недоторканність, захист трудових прав депутата, відшкодування витрат, зв'язаних з виконанням депутатських повноважень, забезпечення житлом ...
оздоровлення пенсійне забезпечення застрахований
Відповідно до статей 1 та 55 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" пенсійний контракт - це договір між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від ...
До них належать: депутатська недоторканність, особливий порядок притягнення депутата до відповідальності, створення належних умов для виконання депутатських повноважень ...
проїзд, звільнення народного депутата від призову на військову службу або збори, державне страхування народного депутата, фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com