Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Гісторыя развіцця ЭВМ электронная пошта»

У Расіі яшчэ задаўга да пачатку развіцця плавання на Захадзе паспяхова праводзілася арганізаванае навучанне плаванню, прычым меліся досыць шматлікія кадры прафесіяналаў-выкладчыкаў ...
Разумеючы, што для развіцця спартовага плавання ў Расіі неабходна развіваць і масавае плаванне, выпускнікі Шуваловской школы арганізавалі школы плавання ў Хвядосе, Баку, крыху ...
Павялічвалася зацікаўленасць у бесперашкодным развіцці рынку, паляпшэнні агульных умоў развіцця эканомікі краіны.
2. В.І. Галубовіч Эканамічная гісторыя Беларусі / Пад рэд.
К пачатку 1960-х гг. у беларускім літаратуразнаўстве склаўся і пачаў даволі паспяхова развівацца і ўдасканальвацца такі даследчыцкі жанр, як гісторыя станаўлення і развіцця пэўных ...
Літаральна на рубяжы тысячагоддзяў убачыла свет чатырохтомная "Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя" - самае грунтоўнае на сённяшні дзень даследаванне па гісторыі развіцця ...
4. ВЫНІКІ АДНАЎЛЕННЯ І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ
Гісторыя Беларусі / А.Л.Абецэдарская, П.І.Брыгадзін, Л.А.Жылуновіч і інш.; Пад. рэд.
Як правіла, перакладаліся творы, патрэба ў якіх найбольш адчувалася на дадзеным этапе духоўнага развіцця грамадства, якія істотна дапаўнялі арыгінальную літаратуру, але адначасна ...
Асноўны змест "Аповесці мінулых гадоў" - палітычная гісторыя Старажытнай Русі, гісторыя ўтварэння і развіцця Кіеўскай дзяржавы, выкладзеная паводле гістарычна дакладных даных і ...
Толькі прамыя страты склалі 75 млрд р. (у цэнах 1941 г.). Па агульнаму ўзроўню развіцця эканомікі рэспубліка была адкінута да 1928 г., а па некаторых галінах - да 1913 г.
Гісторыя Беларусі / Пад рэд.
1.1 Этапы развіцця беларускай мовы
1.2 Гісторыя развіцця беларускай мовы
Яе наступствы для развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі
1. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі / Пер. з рус.
Паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця па Мінсельгасхарчу за 2006 год
На пасяджэнні былі абмеркаваны актуальныя пытанні развіцця земляробства: роля навукі ў дзейнасці аграпрамысловага комплекса, яе поспехі і праблемы ў галіне селекцыі, генетыкі ...
Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / Пад. рэд.
Гісторыя Беларусі.
Агульная характарыстыка развіцця беларускай народнай музыкі
Гісторыя беларускай савецкай музыкі.
Для паэта лёс Беларусі - у канкрэтных праявах існавання свабоды народа, самастойнай дзяржавы і развіцця нацыянальнай культуры; усё гэта было сэнсам жыцця, а пагэтаму, як дзяржаўны ...
У статуце літаратурнага аб"яднання ставілася задача развіцця творчай працы ў непарыўнай сувязі з сацыялістычным будаўніцтвам; умацавання ў беларускай літаратуры пралетарскай ...
3. Экстэнсіўныя і інтэнсіўныя фактары развіцця эканомікі БССР у складзе адзі-нага народна-гаспадарчага комплекса СССР
1. Гісторыя Беларусі:
Задача навукі гісторыі дзяржавы і права - вывучэнне гістарычнага ходу падзей у іх канкрэтнасці і храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры ...
Гісторыя дзяржавы і права Беларусі вывучае працэсы ўзнікнення і развіцця дзяржавы і права на тэрыторыі нашай Радзімы ў іх цеснай узаемасувязі на розных этапах жыццядзейнасці нашых ...
Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай — Контрольная работа
... прыналежнасці, знішчэнне больш чым напалову беларускага этнасу прывялі да заняпаду беларускамоўнай культуры, дзяржаўнасці, а значыць, і запавольвання нацыянальнага развіцця.
У першую чаргу трэба адзначыць дапаможнік для студэнтаў юрыдычных і гістарычных спецыяльнасцей ВНУ "Гісторыя дзяржавы і права Беларусі" выдавецтва Акадэміі МУС РБ, які падрыхтаваны ...
Аснову эканамічнага развіцця беларускіх зямель у другой палове XVI - першай палове XVII ст. складала сельская гаспадарка, з якой былі цесна звязаны рамяство і промыслы.
Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы i права Беларусі ў дакументах i матэрыялах.
Трэба мець на ўвазе і магчымасць некаторага змянення межаў у часе культурнага развіцця.
Пра банцараўскую і тушамлянскую культуры можна сцвярджаць, што яны ўзніклі на аснове папярэдніх культур (банцараўская як вынік развіцця культуры штрыхаванай керамікі ў 5 ст. н.э ...
Вялікую групу вырабаў, якія сведчаць аб высокім узроўнні развіцця дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва жалезнага веку, складаюць жалезныя і шкляныя ўпрыгожанні.
Захаваныя матэрыялы абследаванняў пачатку 19 ст. і фрагменты роспісаў гэтых будынкаў даюць падставы сцвярджаць аб новым этапе развіцця Полацкай мастацкай жывапіснай школы.
Дынамізм сюжэтнага развіцця, сапраўды, з'яўляецца характэрнай асаблівасцю раманаў і аповесцей пісьменніка.
Пасля доўгачаканай, важнай для яго размовы ў "высокім доме" і асабліва пасля паведамлення пра прысланае ў інстанцыі пісьмо, у якім закранаецца даўняя гісторыя яго адносін з Надзеяй ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com