Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту»

Така спеціалізація вимагає посиленої уваги до удосконалення галузевої і територіальної структури вантажопотоків, підвищення ефективності вантажних перевезень, чіткої взаємодії з ...
Підвищення цін за перевезення гальмувалося як політикою уряду, так і зубожінням споживачів (фізичних осіб і організацій), не здатних оплатити послуги залізничного транспорту.
Як видно з таблиці 1.2 - залізничний транспорт відіграє значну роль у перевезеннях як вантажів так і пасажирообороті, і позитивною тенденцією є той факт, що з кожним роком значся ...
Така спеціалізація вимагає посиленої уваги до удосконалення галузевої і територіальної структури вантажопотоків, підвищення ефективності вантажних перевезень, чіткої взаємодії з ...
5. Удосконалити засоби організації медико-профілактичного забезпечення оптимізації виробничої діяльності диспетчерів в умовах ЄЦК, як транспортного залізничного підприємства, що ...
Вперше одержана, на основі комплексного вивчення особливостей виробничої діяльності, гігієнічна характеристика умов праці нової професійної групи дорожніх диспетчерів залізничного ...
2. Розробка структурної схеми голосової ІВС для пасажирських вагонів залізничного транспорту
Найкращим варіантом розробки інформаційно-вимірювальної системи для пасажирських вагонів залізничного транспорту є нижче приведений варіант реалізації.
Згодом, з метою правового закріплення основних засад організації та діяльності залізничного транспорту в Україні в липні 1996 року був прийнятий Закон України "Про залізничний ...
Булгакова І.В. Особливості відповідальності сторін за договором залізничного перевезення вантажів // Вісник господарського судочинства.-2002.-№4.-С.207-212.
Іван Іванович Васильев (1884-1949), інженер шляхів сполучення, один з творців теорії організації руху і експлуатації залізниць, доктор технічних наук, професор Московського і ...
Володимир Миколайович Зразків (1874-1949), інженер шляхів сполучення, учений в області організації залізничного транспорту, транспортних систем, академік Академії наук СРСР (1934 р ...
Залізничному транспорту, що є важливим інтегральним компонентом не лише транспортного комплексу, а й національної економіки України в цілому відводиться одна із провідних ролей.
Cвоєчасна організація та функціонування цивільної оборони на залізничному транспорті дозволяє своєчасно реагувати на зміни та виконувати свої обов"язки перед державою.
Залізнична колія - комплекс споруд і пристроїв, які утворюють дорогу з направляючою рейковою колією для пересування рухомого складу залізничного транспорту.
Основні техніко-експлуатаційні особливості та переваги залізничного транспорту:
1. Кадровий резерв керівник ів підприємств, організацій і структурних підрозділів залізничного транспорту та їх заступників (далі - кадровий резерв) створюється для заміщення цих ...
2. Кадровий резерв формується на посади керівників підприємств, організацій, структурних підрозділів залізничного транспорту та їх заступників, що належать до номенклатури ...
Способи приготування до вчинення крадіжок вантажів на залізничному транспорті включають такі дії: підбір в групу осіб, які мають певний злочинний досвід або тих, що користуються ...
Фіктивні позначки можуть зробити також інші працівники організацій-замовників, маючи співучасників серед працівників залізничного транспорту, які підроблюють підписи, штампи ...
У планах і звіту підприємств залізничного транспорту розраховують витрати тільки живої праці, тобто продуктивність праці вимірюють виробітком - кількістю продукції, виробленої ...
поліпшення умов праці працівників залізничного транспорту - створення й впровадження засобів, що дозволяють довести параметри санітарно-гігієнічних умов (шум, вібрація на робочих ...
7 % коштів від суми збитків, завданих Україні війною і окупацією.22 Для організації робіт по відновленню господарства залізничного транспорту УРСР на 1945р. був затверджений план ...
Мазило І. Роль Вінницької обласної партійної організації у відбудові на Вінниччині залізничного транспорту// Тези доповідей V-ї Вінницької обл. іст.-краєзн.-конф.- Вінниця,1987.-С ...
... їх технологічних і фінансово-економічних взаємозв'язків; комплексування всіх видів транспорту (автомобільного, залізничного, річкового, морського і повітряного) у єдину, добре ...
По-друге, ефективність територіальної організації комплексів нерозривно пов"язана з раціональним використанням трудових ресурсів, створенням і функціонуванням життєвого комплексу ...
1. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації.
Перспективною формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стали технополіси - цілеспрямовано сформовані зони ділової та наукової активності, в яких поєднуються ...
Формування АПК і особливості його територіальної організації залежать від сукупної дії природно- і суспільно-географічних факторів.
Від територіальної організації інфраструктури, густоти транспортної мережі, її технічного стану, напрямку залізниць і автомобільних доріг залежать особливості територіальної ...
... за даними 2001 р.) при розробці Інструкції частково використані чинні нормативні документи і розробки організацій Міністерства шляхів сполучення Російської Федерації, у першу чергу ...
України, зокрема Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інституту технічної механіки ПАН України, які враховують умови й ...
... для статистичного моделювання нормативів середньодобової продуктивності локомотивів та інших інтегральних показників роботи і використання рухомого складу залізничного транспорту.
1. Динаміка показників використання рухомого складу залізничного транспорту України
Слід прийняти закон про особливості реформування залізничного транспорту, закони про транспорт і залізничний транспорт, змінити податкове законодавство.
На II етапі (2011-2012 рр.) розроблятимуться і перевірятимуться організаційно-економічні, правові і технологічні механізми розвитку і функціонування залізничного транспорту в ...
У 1879 році перший керуючий дорогою, видний російський інженер, що став згодом одним з найбільших учених з області залізничного транспорту
Ці фахівці творчо підходили до розвитку залізничного транспорту, їх інженерна думка стала величезною руховою силою, що дала можливість у досить короткий термін чітко організувати ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com