Рефотека.ру / Ботаника и сельское хоз-во

Курсовая работа: Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Міністерство аграрної політики України

Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни "Ремонт сільськогосподарської техніки"

Тема завдання:

«Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370»


м. Новий Буг

2009

Зміст


Вступ

1. Програма ремонту машин

2. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт

3. Річний план завантаження майстерні

4. Графік завантаження майстерні

5. Режими роботи майстерні і фонди часу

6. Основні параметри виробничого процесу

7. Розрахунок кількості виробничих робітників майстерні

8. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт дільниці

9. Розрахунок кількості робітників дільниці

10. Розрахунок та підбір устаткування для дільниці

11. Розрахунок площі дільниці

12. Розрахунок освітлення

13. Розрахунок вентиляції

14. Технологія відновлення деталі

15. Собівартість і економічна доцільність відновлення деталі

16. Техніка безпеки та протипожежні заходи

Список використаної літератури

Вступ


Високоефективне використання у сільському господарстві тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин і знарядь можливе лише при високій якості їх виготовлення та ремонту.

Уряд зобов'язав працівників автотракторного й сільськогосподарського машинобудування, а також ремонтних підприємств, які обслуговують сільськогосподарське виробництво, істотно поліпшити якість продукції, вказав на необхідність повного задоволення потреб сільського господарства в технічних засобах і запасних частинах до них. Також зобов'язав працівників сільського господарства правильно, на науковій основі організувати експлуатацію і зберігання техніки, систематично виконувати правила технічного обслуговування, здійснювати високоякісний і своєчасний її ремонт.

Систематичне та високоякісне проведення технічних доглядів за машинами, механізмами, знаряддям та обладнанням, своєчасний та високоякісний ремонт техніки забезпечують постійну готовність цієї техніки до роботи, високу економічну ефективність виконуваних операції.

Впровадження індустріальних методів виробництва, всебічна спеціалізація, механізація, електрифікація й автоматизація ремонтних виробничих і технологічних процесів забезпечують значне підвищення продуктивності праці і якості виконуваних робіт під час ремонту сільськогосподарської техніки.

В будь-якій сільськогосподарській машині з часом з'являються несправності, але нова техніка дуже дорого коштує. Тому в сільському господарстві широко використовується ремонтне виробництво. Його призначенням та головним завданням є визначення і відновлення пошкоджених деталей та ремонт машин. Але в даний момент вона знаходиться на низькому рівні, тому в подальшому розвиток ремонтного виробництва має наступні перспективи:

• налагодження централізованої ремонтної мережі;

• використання сучасного ремонтного обладнання та інструментів;

• самовдосконалення ремонтного виробництва.

Вдосконалення та чіткий ремонт техніки мають важливе значення, оскільки зменшують собівартість відновлюваної деталі, підвищують термін подальшої експлуатації та ефективність використання машин.

В даному курсовому проекті буде розглянуто проект електромонтажна дільниця з технологією відновлення ротора генератора Г-370, з метою навчитися проектувати ремонтне відділення та розраховувати навантаження відділення і майстерні в цілому.

1. Програма ремонту машин


Таблиця 1. Програма ремонту машин

№ п/п Марка ремонтного об’єкта Кількість і вид ремонту


КР ПР ТО
1. Трактор К-701 25 32 9
2. Трактор МТЗ-82 43 29 7
3. Трактор ДТ-75 30 38 10

2. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт


Трудомісткість – час втрачений робітником (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370) для виконання конкретної роботи по ремонту деталі, вузла або машини в цілому.

Трудомісткість не являється постійною величиною і вона залежить від:

- технічного стану ремонтних машин;

- строку експлуатації машини після випуску заводом виробником;

- умов технічного обслуговування;

- зберігання та експлуатації машин, а також специфічних особливостей кожного ремонтного підприємства, його технічної оснастки, кваліфікації кадрів та організації праці на ремонтні машини.

Для визначення річного об’єму робіт по ремонту потрібно користуватися даними таблиці 1.

Сумарна трудомісткість (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370) ремонтних робіт розраховується за формулою (Л.2 стор.289).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, - сумарна трудомісткість ремонтних робіт виконаних у майстерні;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість КР трактора К-701, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість ПР трактора К-701, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість ТО-3 трактора К-701, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість КР трактора МТЗ-82, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість ПР трактора МТЗ-82, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість ТО-3 трактора МТЗ-82, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість КР трактора ДТ-75, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість ПР трактора ДТ-75, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість ТО-3 трактора ДТ-75, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість ремонтних об’єктів;


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Крім основних ремонтних робіт майстерня виконує додаткові ремонтні роботи. Знаючи Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 можна визначити Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370.

Трудомісткість додаткових ремонтних робіт визначаємо за формулою, (Л.2 стор.163).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість додаткових ремонтних робіт, (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370)(дод.5);

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість на виготовлення і відновлення спрацьованих деталей у фонд запасних частин, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 від Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість на виготовлення і ремонт пристосувань та інструментів, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 від Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість на ремонт обладнання своєї майстерні, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 від Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість на інші (непередбачені) ремонтні роботи, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 від Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Визначивши сумарну і додаткову трудомісткість, визначаємо загальну трудомісткість ремонтних робіт майстерні за формулою.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


3. Річний план завантаження майстерні


З практики роботи ремонтних підприємств доказано, що 65-80% тракторів рекомендується ремонтувати в зимовий період і біля 20-35% - в літній період.

Майстерня на протязі року нерівномірно завантажена через те, що різні марки тракторів і сільськогосподарських машин зайняті в різні пори року. Знаючи сезонність сільськогосподарських робіт складаємо річний план завантаження майстерні.


Таблиця 2. Річний план завантаження майстерні по кварталам

п/п

Найменування і марка ремонтного об’єкту

Річний об’єм робіт, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Трудомісткість ремонтних робіт по кварталах, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370
I II III IV
1. Трактор К-701 29732 7731 7136 6939 8028
2. Трактор МТЗ-82 16894 4393 4055 3886 4562
3. Трактор ДТ-75 22847 5941 5484 5255 6169

Всього: Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

69473 18063 16674 15979 18758
4.

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

3474 904 834 799 938
5.

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

4169 1084 1001 959 1126
6.

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

695 181 167 160 188
7.

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

8337 2168 2001 1918 2251

Всього: Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

16675 4336 4002 3835 4503

Всього: Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

86148 22399 20676 19815 23260

4. Графік завантаження майстерні


Графік завантаження майстерні будується на основі річного плану завантаження майстерні. По вертикалі відкладаємо трудомісткість (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370), а по горизонталі – квартали.

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

КварталиУмовні позначення:

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - трудомісткість ремонту трактора К-701

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - трудомісткість ремонту трактора МТЗ-82

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - трудомісткість ремонту трактора ДТ-75

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - трудомісткість додаткових робіт (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370)


5. Режим роботи майстерні і фонди часу


Режим роботи майстерні визначається тривалістю робочої зміни в годинах і кількістю робочих змін.

Тривалість робочої зміни у дільницях майстерні встановлюється відповідно з трудовим законодавством - 8,0 год при двох вихідних на тиждень, для шкідливих дільниць - 7,0 год. Звичайно для всіх дільниць ремонтної майстерні кількість змін - одна.

Приймаємо кількість змін - Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 зм.

Час в годинах, який витрачається робітником на виконання роботи на протязі планує мого календарного строку називається фондом часу.

Фонд часу визначається на планує мий період (місяць, квартал, рік).

Фонд часу робітника (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370) на планує мий період при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями розраховується за формулою, (Л.1 с.289).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість календарних днів;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість святкових днів;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість вихідних днів;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість днів відпустки;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- тривалість зміни, год;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт, який враховує пропуски робочого часу з поважних причин і через хворобу (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370).

Для ковалів, ливарників, мідників, електро і газозварювальників, акумуляторщиків, мулярів тривалість відпустки складає 24 робочих дня, для мийників, вулканізаторників, гальванників, випробувальників двигунів - 18, для робочих ремонтників інших спеціальностей - 15 робочих днів.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год


Фонд часу устаткування (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370), час у годинах, протягом якого може використовуватись устаткування на планує мий період визначається за формулою


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт, який враховує простоювання устаткування на ремонті і техоглядах

(Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370);

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість змін роботи дільниці.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год


Фонд часу майстерні (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370) на планує мий період роботи визначається за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год


6. Основні параметри виробничого процесу


Основними параметрами, визначаючими організацію виробничого процесу ремонтного виробництва, являється: такт виробництва, тривалість перебування машин н ремонті та фронт ремонту машин.

Такт виробництва - проміжок часу на протязі якого на ремонтне підприємство повинен поступити або вийти з ремонту черговий ремонтний об'єкт (машина, трактор, агрегат, тощо).

Для майстерень загального призначення коли ремонт однотипних об'єктів викопується у визначений період року, такт виробництва розраховується за формулою, (Л.2, стор.68)


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, год


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- фонд часу майстерні за період на протязі якого виконується об'єм ремонтних робіт;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість умовних ремонтів.

За умовну одиницю приймаємо капітальний ремонт трактора К-701, трудомісткість якого становить Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 (дод.1), тоді кількість умовних ремонтів складає


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Тоді такт виробництва буде становити:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 год


Фронт ремонту машин - це кількість машин, агрегатів, які одночасно перебувають на ремонті.

Фронт ремонту машин визначається за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- фронт ремонту машин;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- тривалість ремонту, год;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - розрахунковий ритм виробництва (такт виробництва).

Тривалість ремонту визначається за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - кількість днів капітального ремонту трактора К-701, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370днів (дод.18а)

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- тривалість зміни - 8,0 години.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370год.


Тоді фронт ремонту машин буде становити:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,


приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 машин.


7. Розрахунок кількості виробничих робітників майстерні


Кількість виробничих робітників майстерні визначається за формулою, (Л.2 стор.289)


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - загальна трудомісткість ремонтних робіт, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Фр - фонд часу робітника;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт перевиконання норм наробітку, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 роб.


У ремонтних майстернях крім робітників, які безпосередньо виконують технологічні операції з ремонту машин і відновлення деталей, використовуються й інші категорії

Для ремонтних підприємств встановлено норми для визначення інших категорій робітників:

- допоміжні робітники - робітники, зайняті обслуговуванням основного виробництва (інструментальник, машиніст компресора) - до 5 % від кількості виробничих працівників;

- інженерно-технічні робітники - весь керівний склад майстерні (завідувач майстерні, інженер-контролер, майстер-технолог) – до 10% від загальної кількості робітників (виробничих і допоміжних);

- службовці - рахунково-конторський персонал (бухгалтер, диспетчер, обліковець) - до 4% від загальної кількості робітників;

- молодший обслуговуючий персонал - (охоронець, прибиральник) – до 4% від загальної кількості робітників.

Виходячи з цих норм кількість інших категорій робітників визначається за формулами:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, приймаємо 3

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, приймаємо 4

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, приймаємо 2

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, приймаємо 2


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість робітників;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість допоміжних робітників;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість інженерно-технічних робітників;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість службовців;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

Кількість усіх категорій працівників (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370) беремо за потребою, але не більше одержаної в наведених розрахунках.

Загальна кількість всього персоналу майстерні (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370) становитиме:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


8. Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт дільниці


Для дільниці по ремонту електрообладнання, трудомісткість ремонтних робіт дільниці визначається у відсотковому відношенні від сумарної трудомісткості ремонту машин, маючих електрообладнання, користуючись таблицями відсоткового розподілу трудомісткості за видами робіт (дод.15,16).

Визначається трудомісткість дільниці від капітального ремонту трактора К-701


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Визначається трудомісткість дільниці від поточного ремонту трактора МТЗ-82


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Визначається трудомісткість дільниці від капітального ремонту трактора ДТ-75


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Сумарна трудомісткість дільниці буде становити:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Всі розрахунки зводимо до таблиці 4.


Таблиця 3. Трудомісткість ремонтних робіт дільниці

№ п/п Найменування і марка ремонтного об’єкту Вид ремонту

Сумарна трудомісткість (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370)

Трудомісткість дільниці
%

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

1. Трактор К-701 КР 29732 2,8 833
2. Трактор МТЗ-82 ПР 16894 2,9 490
3. Трактор ДТ-75 КР 22847 2,5 572

Всього:


1895

9. Розрахунок кількості робітників дільниці


Кількість виробничих робітників дільниці по ремонту електрообладнання визначається за трудомісткістю ремонтних робіт, виконуємих на дільниці, за формулою (Л.2 стор.129)


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,

де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - кількість виробничих робітників;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - трудомісткість ремонтних робіт дільниці, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - фонд часу робітника, год;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - коефіцієнт, враховуючий перевиконання норм наробітку (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370)


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,


Приймаємо 1 робітника.


10. Розрахунок та підбір устаткування для дільниці


Спочатку треба виконати розподіл трудомісткості за видами ремонтних робіт.

Трудомісткість конкретного виду робіт визначається за формулою, (Л.2 стор. 128).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість даного виду робіт, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- річна трудомісткість ремонтних робіт у майстерні, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- відсоток даного виду робіт від річної трудомісткості робіт у майстерні.

Трудомісткість електроремонтних робіт буде становити


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Необхідну кількість стендів для дільниці по ремонту електрообладнання, в якій основним контрольно-випробувальним стендом являється КИ-968М. Визначається за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- трудомісткість електроремонтних робіт;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт, який враховує повторні випробування, (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370);

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- річний фонд часу устаткування;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт використання стендів (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Приймаємо 2 стенда.


Таблиця 4. Технологічне устаткування для дільниці дільниці по ремонту електрообладнання

п/п

Назва устаткування Тип або модель устаткування Характеристика, габаритні розміри, мм Площа устаткування, м2 Кількість Потужність, кВт
1. Контрольно випробувальний стенд КИ-968

850Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-37030

0,71 1 2,2
2. Верстат для ремонту електрообладнання ОПР-761

2400Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370800

1,92 1 1,7
3. Ванна мийна пересувна ОМ-131Й

810Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370620

0,5 1
4. Верстат свердлильний настільний НС-12А

740Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370700

0,5 1 0,5
5. Стелаж ОРГ-1019-501

1400Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370500

0,7 1

Всього:

4,33


11. Розрахунок площі дільниці


Розрахунок площі дільниці за площею, яку займає устаткування, виконують за формулою, (Л.2 стор.313).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- виробнича площа дільниці Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- сумарна площа яку займає устаткування Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт запасу, який враховує проходи і зручність роботи біля устаткування (дод.7). Для дільниці по ремонту електрообладнання Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Приймаємо площу дільниці 19Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370.


12. Розрахунок освітлення


12.1 Розрахунок природного освітлення

Полягає у визначені світлової площі вікон та їх кількості, його виконуємо за формулою, (Л.2 стор. 186).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- площа освітлення, площа вікон Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- площа дільниці Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт природного освітлення (дод.12). Для дільниці по ремонту електрообладнання Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


За нормами будівельного проектування треба взяти стандартні розміри вікон. Для виробничих приміщень можна взяти вікно шириною 1,5 і висотою 2,4 м. Визначається площа одного вікна і кількість вікон за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кількість вікон;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- площа одного вікнаПроект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- площа освітлення Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Приймаємо 2 вікна.

12.2 Розрахунок штучного освітлення (визначення кількості і потужності електроламп) виконується почергово.

Визначаємо потужність штучного освітлення за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- потужність штучного освітлення дільниці, Вт;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- площа дільниці, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- питома потужність штучного освітлення у ватах на 1Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 площі підлоги (дод.12). Для дільниці по ремонту електрообладнання Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Вт/Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, приймаємо 12Вт/м2


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Вт


Беремо путужність однієї лампи 150Вт. Визначаємо кількість ламп за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- потужність однієї лампи;


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Приймаємо дві лампи потужністю по 150Вт.


13. Розрахунок вентиляції


Вентиляційні обладнання дільниць ремонтних майстерень призначені для видалення газів, парів, пилу, а також різних шкідливих випаровувань, які з'являються в процесі виробництва.

Вентиляція дільниць може бути природною і механічною. Природна вентиляція застосовується в приміщеннях, для яких за існуючими нормами кратність обміну повітря (число, показує скільки разів повинен відбуватися обмін повітря у дільницях за одну годину) - КПроект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-3703 (дод.10). Це ті приміщення, в яких шкідливі гази не виділяються і на одного робітника припадає понад 50 м3 повітря, У таких приміщеннях досить мати наскрізне природне провітрювання. Площа перерізу фрамуг або квартирок береться в

розмірі 2-4% від площі підлоги.

Для решти приміщень потрібно застосовувати механічну вентиляцію. Розрахунок її полягає у визначенні продуктивності вентилятора та виборі за даними розрахунку стандартного вентилятора. (Л.2 стор.314).

Порядок розрахунку:

1. Підібрати за нормами кратність обміну повітря (дод.10).

2. Розрахувати кубатуру дільниці за формулою, (Л.3 стор.188)


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- об’єм дільниці;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- площа дільниці;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- висота приміщення, становить 5,4 або 6 м для приміщень, обладнаних кран-балкою, а для інших приміщень (без кран-балки) - 3,6; 4,2 та 4,8 м, приймаємо Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 м.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Визначивши продуктивність припливно-витяжного вентилятора Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370, виходячи із об'єму приміщення і кратності обміну повітря за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370(Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370)


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- кратність обміну повітря. Для дільниці по ремонту електрообладнання Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370(Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370)


Визначати потужність двигуна немає потреби тому, що заводи випускають вентилятори разом з електродвигунами.

За підрахованою продуктивністю підібрати з довідникової літератури або додатку 11 тип і марку вентилятора і записати його повну характеристику:

Номер вентилятора 2, частота обертання – 1500 об/хв., напір вентилятора - 25 кг/м3, коефіцієнт корисної дії вентилятора - 0,45, тип електродвигуна - АОЛ-21-4.


14. Технологія відновлення деталі


Основними дефектами ротора:

1. Послаблення посадки підшипників на валу.

2. Знос шпонкової канавки.

3. Пошкодження різьби кріплення шківа

Коротка технологія відновлення дефектів

1. Накатати поверхню вала із сторони задньої кришки, на довжину 20 мм і зі сторони привода на довжину 30 мм, прошліфувати накатані шийки до Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 мм.

2. На шийці вала зі сторони шківа про фрезувати фрезою Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 мм нову шпоночну канавку шириною Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 мм на глибину 4,7 мм під кутом Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 по відношенню до сторони канавки.

3. Прочистити пошкоджену різьбу на довжину 15 мм до Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-37013,99 мм і нарізати різьбу М14; виготовити гайку ремонтного розміру; забити різьбу і повторно нарізати плашкою номінального розміру М16Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-3701,5 мм.

Обладнання, пристосування, інструмент

1. Верстат токарний 1К62, верстат шліфувальний ГОСТ 6456-64, ролик накатаний.

2. верстат фрезерний 6М62, фреза Б16Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-3704ПМ ГОСТ 6648-569.

3. Верстат токарний 1К62, різець свердло Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-37014,4 мм плашка 1М16Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-3701,5, вороток для плашок, ГОСТ 2175-51 метчики М14, вороток №2 для метчиків.


15. Собівартість і економічна доцільність відновлення деталі


Собівартість – це грошовий вираз затрат праці і витрат матеріальних засобів на одиницю відновлення деталі.

Собівартість складається з прямих і непрямих (накладних) витрат. До прямих витрат відносять основну і додаткову заробітну платню робітників, відрахування на соціальне страхування, вартість запасних частин і матеріалів.

До непрямих (накладних) витрат відносять:

- основну і додаткову заробітну платню інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу;

- вартість електроенергії, пари, води;

- вартість допоміжних матеріалів;

- витрати на утримання майстерні (опалення, поточний ремонт будинків, прибирання приміщень);

- витрати на охорону праці;

- витрати на амортизацію основних засобів;

- адміністративно-управлінські витрати (витрати на відрядження, поштові витрати, витрати на придбання канцелярських товарів);

Основну заробітну платню Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 робітників по відновленню ротора беремо з технологічної карти шляхом множення норми часу в годинах на годину тарифну ставку згідно розряду, яка в нашому випадку становить 3,29 грн.

Додаткову заробітну плату робітників нараховують для оплати профвідпусток, премій, доплати за скорочений день підліткам, за перерви в роботі, матерям-годувальницям, доплати за час виконання держаних і громадських завдань, доплати робітникам, відрядженим на навчання тощо, (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 - становить приблизно 20% від основної зарплати)


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 грн.


Відрахування на соціальне страхування (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370). Ці відрахування використовують для оплати по лікарняних листах (Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 беруть в розмірі 24% від суми основної і додаткової зарплати).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 грн.


Відрахування у фонд зайнятості Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 беруть в розмірі 15% від суми основної та додаткової зарплати.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370грн.


Відрахування у пенсійний фонд Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 беруть в розмірі 32% від суми основної і додаткової заробітної платні.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370грн.

Визначаємо накладні витрати у відсотках від основної і додаткової заробітної платні виробничих робітників (80…120%).


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370грн.


Заробітна платня робітника визначається за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370,

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370грн.


Собівартість відновлення деталі визначається за формулою:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- заробітна платня;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- непрямі або накладні витрати.


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370 грн.


Економічна доцільність відновлення визначається шляхом порівняння собівартості відновлення деталі з вартістю такої самої нової деталі. При цьому необхідно дотримуватись умов:


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


де, Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- собівартість відновлення ротора при розробленому процесі буде 9,91 грн;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- вартість нової деталі з урахуванням націнки, 26,60 грн;

Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370- коефіцієнт довговічності Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370


а саме: Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

Із співвідношення видно, що в умовах ремонтної майстерні відновлення деталі доцільне.


16. Техніка безпеки та протипожежні заходи


1. Робітники які зараховуються на ремонтне підприємство по ремонту електрообладнання повинні пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, інструктаж на робочому місці, а також оволодіти навичками безпечного виконання роботи.

2. Робітник повинен утримувати робоче місце в чистоті і порядку не заставляти робочі проходи, і зберігати відновлені деталі у відповідних місцях.

3. Відкручуючи гайки і гвинти потрібно користуватись накидними і торцевими ключами.

4. Якщо під час роботи на одній із ділянок під час роботи було виявлено несправність якогось обладнання, пристосування, слід припинити роботу і повідомити начальника або адміністрацію цеху.

Відновити роботу тільки за вказівкою адміністрації.

Підготовка до роботи:

1. Перед початком роботи робітник повинен одягнути встановлений одяг, для одного виду робіт, одяг не повинен звисати, а волосся заправлене під головне вбрання.

2. Приступаючи до виконання операцій на робочому місці, робітник повинен перевіряти наявність і справність захисної огорожі, та надійність кріплення заземлювальних провідників, а також всіх інших пристроїв пов’язаних вилученням загрози ураження струмом.

3. Впевнитись у справності обладнання, пристроїв сигналізації і обладнання, а також вентиляції і місцевого освітлення.

4. Впевнитись у наявності справності засобів пожежо гасіння, комплектності медичної аптечки.

Список використаної літератури


1. Афанасьєв А.Д. и др. Оборудование и оснастка для ремонтных мастерских колхозов и совхозов: Справочник – М.: Колос, 1975

2. Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование, - М.: Колос, 1975

3. Власенко М.В. та інш. Технологія ремонту сільськогосподарської техніки, - К.: Вища школа,1992

4. Калашников О.Г., ЛаушП.В., Некрасов С.С., Ремонт машин, - К.: Вища школа, 1983

5. Методичні рекомендації що до виконання курсового проекту з дисципліни «Ремонт сільськогосподарської техніки», - Новий Буг: НКМДАУ, 2008

Доповідь


В своєму курсовому проекті на тему: «Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370». На основі програми ремонту машин розрахував трудомісткість ремонтних робіт. Склав річний річний план завантаження майстерні і на основі річного плану побудував графік завантаження майстерні. Розрахував основні параметри виробничого процесу.

- Такт виробництва - проміжок часу на протязі якого на ремонтне підприємство повинен поступити або вийти з ремонту черговий ремонтний об'єкт (машина, трактор, агрегат, тощо).

- Фронт ремонту машин - це кількість машин, агрегатів, які одночасно перебувають на ремонті.

Розрахував кількість робітників всієї ремонтної майстерні (52 робітника), а також виконав розрахунок трудомісткості ремонтних робіт дільниці. Розрахував кількість необхідних робітників даної дільниці. Виконав розрахунок та підібрав згідно технологічного процесу відповідне необхідне устаткування для електроремонтної дільниці (2 стенда). І на основі площі дільниці з урахуванням коефіцієнту запасу, який враховує проходи і зручність роботи біля устаткування. Накреслив план дільниці який представлений на першому аркуші формату А1 графічної частини.

На другому аркуші графічної частини на відновлення ротора-генератора Г-370. В якій вказано найменування дефектів, технологія відновлення, технічні умови, обладнання, пристрої та інструмент, спосіб контролю, розряд, і розцінка, також вказані технічні умови на вибраковку.

В економічній частині розрахував собівартість собівартість відновлення ротора генератора і доказав собівартість відновлення ротора і доказав економічну доцільність відновлення даної деталі. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.

Рефотека ру refoteka@gmail.com