Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу»

Особисто автором розроблено методику оцінки механічних втрат у фрикційному контакті [1], модернізовано установку для дослідження дисипативних властивостей контакту [2, 4], виконано ...
Для інкубаційного періоду Nфі фретингу (рис. 8, в) спостерігається загальна тенденція до зниження із підвищенням температури, що, очевидно, пов"язано з погіршенням протизносних ...
Метою програми дослідження є вимірювання зворотної ЕРС електродвигуна і генератора, оцінити пускові властивості крутного моменту електродвигуна, і визначити зв"язані з коробкою ...
Підшипники кочення — Контрольная работа
При установці вала на кулькових радіальних підшипниках осьова сила , що навантажує підшипник, дорівнює зовнішній осьовій силі , що діє на вал.
При установці вала на радіально-упорних підшипниках осьові сили , що навантажують підшипники, знаходять з урахуванням осьових складових від дії радіальних навантажень .
... сепарації, збільшує ефективність оперативно-диспетчерського управління процесами магнітної сепарації при коливаннях продуктивності подрібнювальних агрегатів і фізико-механічних ...
Це забезпечує підвищення оперативності й точності автоматичного управління фронтом магнітної сепарації при коливаннях продуктивності подрібнювальних агрегатів і властивостей ...
а) установку радіальних вентиляторів з електродвигуном на одному валу (у тому числі радіальних кришних вентиляторів) у виконанні, що відповідає категорії приміщення, що обслуговує ...
Роль та вміст води в організмі — Контрольная работа
Навіть холоднокровні тварини здатні підтримувати відносну постійність температури тіла при короткочасних коливаннях температури навколишнього середовища завдяки фізичним ...
При коливаннях молекул можливі тільки певні комбінації властивостей симетрії зміщеної від рівноважної конфігурації.
... лише деякі з них додатково сприймають короткочасні невеликі осьові навантаження, фіксуючи вал в осьовому напрямку (рис.5). Їхня вантажність складає в середньому 1,7 від вантажності ...
Підшипники з закріпними втулками (рис.6, в) монтують на гладких багатоопорних валах для сприйняття радіальних навантажень.
Визначення Сп для підшипників всіх трьох валів потребує значного об'єму обчислювання, тому буде достатньо лише підбора радіальних підшипників для тихохідного вала, де Fa =0.
Циркулярні насоси — Контрольная работа
В якості внутрішнього ущільнення, яке обмежує витоки запірної води у насос, використовуються плаваючі кільця 4 з невеликим радіальним зазором по валу.
Вентиляційні установки — Курсовая работа
Рис.4. Способи з'єднання радіальних вентиляторів з електродвигунами: а - безпосередньо; б, в, д - через проміжний вал; г, є, є - через пасову передачу
Способи з'єднання радіальних (відцентрових) вентиляторів з електродвигунами наведені на рис.4. Безпосереднє насаджування робочого колеса на вал двигуна допускається лише для малих ...
Проектування редуктора — Учебное пособие
Підбір радіально-упорних шарикових і конічних роликових підшипників, для вала яких відомі точки прикладання радіальних реакцій (розмір а, який залежить від е), ведеться в такому ...
Якщо радіально-упорні підшипники I і II установлені на кінцях вала врозпір чи врозтяж, то результуючи осьові навантаження кожного підшипника визначаються з урахуванням дії ...
Переміщення рідин (Насоси) — Контрольная работа
У корпусі 1 міститься робоче колесо 2. На ньому укріплене додаткове колесо 3, постачене радіальними лопатями, що відкачує рідину, яка потрапила за колесо в порожнину нагнітання ...
4.1.4 Визначаємо осьовий та радіальний моменти опору по табл 5.9 стор.183, користуючись лише діаметром вала.
Для мащення валика коромисел масло пульсуючим потоком йде по каналах в блоці і головці блока, проходить радіальний отвір в опорній шийці розподільного вала і через отвір каналу ...
Підшипники кочення — Контрольная работа
Короткі вали при відсутності значного нагріву можна кріпити двома опорами таким чином, щоб одна з них утримувала вал в одному, а друга - в іншому осьовому напрямках (рис.7, б). Для ...
Олива подається від насоса каналами в кришці підшипника вала через перехідну втулку в осьовий канал веденого вала й далі радіальними просвердлинами до втулок шестерень.
Опори валу - роликопідшипники радіально-упорні № 7305 0-го класу точності навантажені радіальним і осьовим навантаженням.
Дорожно-будівельні машини — Отчет по практике
Кожен ролик посаджений на своїй осі на парних шарикопідшипниках, мастильний матеріал до яких подається через прес-маслянки по поздовжніх і радіальних свердліннях у тілі осі.
Рефотека ру refoteka@gmail.com