Бухгалтерский учет и аудит

Курсовая: Аналіз надходження та руху виробництва

Економічно-статистичні дані свідчать про те, що в 1999 і 2000 роках було погіршення майже всіх основних показників соціального й економічного становища України. Не відбулося і випереджаючого розвитку галузей, що безпосередньо …

Курсовая: Аналіз надходження та руху виробництва Перейти к работе »

Реферат: Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості.

Низька платоспроможність підприємств викликає створення великих обсягів дебіторської заборгованості. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”. …

Реферат: Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості. Перейти к работе »

Курсовая: Автоматизація виробництва та реалізації продукції

Облік є одним із найголовніших засобів отримання інформації і основою національного управління. Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік – скучна, суха, в уяві більшості …

Курсовая: Автоматизація виробництва та реалізації продукції Перейти к работе »

Курсовая: Аудит активів підприємства

Операції за рухом грошових коштів підлягають суцільній перевірці. Здійснюючи аудит касових операцій, слід керуватися Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України …

Курсовая: Аудит активів підприємства Перейти к работе »

Реферат: Cудово-бухгалтерська експертиза

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями містить наступні складові: об’єкти експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями (процес оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кількістю та якістю, стан і умови …

Реферат: Cудово-бухгалтерська експертиза Перейти к работе »

Реферат: Аудит в країнах СНГ

Виникнення аудиту пов’язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори). Останні не могли і не …

Реферат: Аудит в країнах СНГ Перейти к работе »

Дипломная: Облік, аналіз і контроль розрахунків з ПДВ

Найважливішою складовою бюджетної політики держави є фіскальна політика. До основних її завдань відносяться мобілізація та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення найбільш важливих функцій держави. В останні роки бюджетна політика …

Дипломная: Облік, аналіз і контроль розрахунків з ПДВ Перейти к работе »

Реферат: Поняття господарського обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про госпо-дарську діяльність кожного підприємства: розміри й …

Реферат: Поняття господарського обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку Перейти к работе »

Реферат: Документація та інвентарізація. Нарахування з/п

Існування людей можливе лише за наявності певних матеріальних благ. Ці блага необхідно виробляти, тобто здійснювати матеріальне виробництво. У процесі матеріального виробництва постає потреба в обліку кількості здобутих засобів існування, а …

Реферат: Документація та інвентарізація. Нарахування з/п Перейти к работе »

Курсовая: Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності

В даний час в економічній літературі немає однозначного визначення поняття «фінансовий стан підприємства». Дослідивши існуючі точки зору, їх переваги та недоліки, запропоновано розглядати фінансовий стан, як складну систему, що включає …

Курсовая: Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності Перейти к работе »