Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Обмежена матеріальна відповідальність працівників»

Обмежена матеріальна відповідальність працівників має універсальний характер, вона застосовується завжди, якщо інше не передбачено законодавством.
2.2 Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
д) основним видом матеріальної відповідальності в трудовому праві є обмежена матеріальна відповідальність, тобто відшкодування здійснюється в межах прямої дійсної шкоди, але не ...
Обмежена матеріальна відповідальність характерна і для другої сторони трудового договору - роботодавця, а основним видом цивільно-правової відповідальності є повна відповідальність ...
"МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ"
За відсутності цих умов на працівника за заподіяну ним шкоду може бути покладена лише обмежена матеріальна відповідальність, якщо згідно з чинним законодавством працівник з інших ...
1) сфера дії норм про матеріальну відповідальність працівників значно ширша від сфери дії санкцій дисциплінарного характеру, оскільки дисциплінарні санкції застосовуються лише за ...
Книга містить 2 глави, в яких регулюється дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників, а також відповідальність роботодавця.
На відміну від цивільно-правової майнової відповідальності, трудоправова матеріальна відповідальність працівників за порушення вимог природноресурсового законодавства має цілу ...
Установі або організації винними протиправними діями працівника, трудоправова матеріальна відповідальність працівників, як правило, обмежується визначеною частиною заробітку ...
В загальному вигляді матеріальна відповідальність працівників і службовців представляє собою один з видів юридичної відповідальності за допущене правопорушення.
Обмежена осудність — Курсовая работа
Відмінність обмеженої осудності від неосудності в аспекті правових наслідків складається й у тому, що обмежена осудність породжує наслідки двоякого роду: покарання та може ...
Правова оцінка різного роду особливостей суб"єкта відбувається вже не за допомогою категорії "обмежена осудність", а на основі змісту вини та її ступеня, а також обставин, які пом ...
Актуальність та соціальна значущість проблеми виховання студентів з обмеженими фізичними можливостями, недостатній рівень її наукової розробки та практичної реалізації обумовили ...
... є добро, любов, віра, гуманність, чуйність, милосердя, толерантність, обов"язок, відповідальність, що орієнтовані на внутрішні риси особистості, враховують норми поведінки та ...
... неповнолітній чи недієздатний - за наявності письмової згоди його законного представника (щодо особи віком від 15 до 18 років чи визнаної обмежено дієздатною - також і за її згодою ...
Відповідальність медичних працівників за порушення прав в області охорони здоров"я, що призвело до заподіяння шкоди здоров"ю громадян чи їхньої смерті внаслідок несумлінного ...
Так, до сьогодні законодавцем не уточнено медичний критерій обмеженої осудності, що створює передумову для визнання обмежено осудною будь-якої особи з психічними розладами ...
Обмежена осудність ураховується судом при призначенні покарання й може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру (ч.2 ст.20 КК України).
Правознавство — Учебное пособие
Матеріальна відповідальність працівників
Обмежена (конституційна) - повноваження глави держави обмежені.
44 Закону України "Про охорону праці" визначає відповідальність працівників за порушення вимог з охорони праці: ".За порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони ...
134 КЗоТ), а при відсутності таких ознак - обмежена матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку.
При порушенні встановленого режиму роботи на підприємстві на працівників може накладатися відповідальність у вигляді фінансових санкцій, доган, та попередження, можливе і ...
Обмежена матеріальна відповідальність.
Важливо зазначити, що проектом Закону передбачаються два нових моменти порівняно з чинним порядком, По-перше, передбачається обмежена матеріальна відповідальність аудиторів.
Розділ 2. Cучасний стан зерновиробництва в товаристві з обмеженною відповідальністю "Райдолина" Веселинівського району
Історія розвитку України — Учебное пособие
... обєднаннями і підприємствами з боку держави з їхньою певною господарською самостійністю; самоокупність та рентабельність; матеріальна зацікавленість підприємств і обєднань та їхніх ...
Як попереджувальний засіб господарсько-правова відповідальність найефективніша в тих випадках, коли має місце матеріально-правовий зв"язок відповідальності господарюючого суб"єкта ...
Керівники, що можуть успішно управляти групою працівників, де кожний несе персональну відповідальність за один з аспектів роботи всього колективу, стверджують, що вони готові до ...
Якщо норма керованості не буде відповідним образом обмежена, виникнуть плутанина і перевантаження керівника.
в) визначених судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами;
Матеріальна відповідальність працівників.
Рефотека ру refoteka@gmail.com