Дипломная: Етіологічна структура вірусних гепатитів серед пацієнтів львівської обласної клінічної інфекційної лікарні

Актуальність теми. За останні роки в області вивчення вірусних гепатитів пройдено значний шлях від діагнозу «хвороба Боткіна», або «жовтяниця», до виявлення вірусів гепатитів, які специфічно вражають печінку.

Для назв гепатитів, що викликаються цими вірусами, використовують букви латинського алфавіту (наприклад, гепатит А, В, С, D, Е тощо). He виникає сумніву, що найближчим часом стануть відомі нові гепатотропні віруси (такі, що мають спорідненість із тканинами печінки), тому що в частини хворих із гепатитами не виявляється жоден з відомих збудників.

Офіційна статистика зазначає, що вірусні гепатити на колишній території СРСР займали провідне положення серед інфекційних хвороб, а до 1990 р. на частку республік Середньої Азії й Казахстану припадало більше 47% захворювань вірусними гепатитами.

Актуальність вивчення вірусних гепатитів визначається не тільки розповсюдженням інфекції з великим охопленням дорослого та дитячого населення та значним економічним збитком, але й частотою різноманітних несприятливих результатів.

У той же час, окрема реєстрація й вивчення самостійних вірусних гепатитів, відомих у цей час, можливі лише за умов впровадження в гепатологічну практику новітніх методів лабораторної діагностики, що використовуються для їхньої верифікації.

У зв’язку з тим, що вивчення етіологічно розшифрованих вірусних гепатитів, з розмежуванням «чистих» моноформ інфекцій від змішаних форм, почалося порівняно недавно, висвітлення різних сторін клініки не можна вважати остаточно вирішеним. Особливий інтерес дослідників викликають змішані форми вірусних гепатитів, які можуть складатися з різноманітних сполучень 5 та більше гепатитів [11].

Мета роботи: встановити етіологічну структуру вірусних гепатитів у пацієнтів Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні за 2011–2013 роки.

Завдання:
1. Здійснити порівняльний аналіз етіологічної структури вірусних гепатитів пацієнтів різних вікових періодів.
2. Визначити сезонність захворювання вірусними гепатитами різної етіології.
3. Порівняти рівень захворюваності вірусним гепатитом осіб різної статі.

Характеристика отриманих результатів. У роботі вперше досліджено етіологічну структуру вірусних гепатитів у пацієнтів Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні протягом 2011–2013 рр.

Отримані результати можуть бути використані для планування конкретних профілактичних заходів у Львівській області.

Бесплатно скачать реферат “Етіологічна структура вірусних гепатитів серед пацієнтів львівської обласної клінічної інфекційної лікарні” в полном объеме