Гіперпосилання

Гіперпосилання
Гіперпосиланням називається виокремлений фрагмент (в рамках даного розділу ключове слово), при натиску на якому документ пересувається до потрібного місця в документі (зазвичай, для отримання більш детальної інформації). У Web-сторінках гіперпосилання є поширеною функцією і це пов’язано, перш за все, з можливістю пошуку у величезній бібліотеці WWW потрібної інформації. Вперше для роботи з текстовими документами, ця функція втілена процесорі Word 2000і довела свою ефективність. Гіперпосилання можна встановити, як для переходу по відкритому документу, так і для переходу в інші файли та Web-сторінки.
Для встановлення гіперпосилання треба виокремити текстовий або графічний фрагмент і виконати команду Insert/Вставка и Hyperlink/Гиперссылкаабо натиснути на кнопку />.
/>
В діалоговому вікні Insert Hyperlink/Добавление гиперссылкиу віконці Text to Display/Текстпотрібно ввести назву гіперпосилання або залишити текст виокремленого фрагменту та зафіксувати ліворуч одну з категорії, до якої посилається гіперпосилання:
Exicting File or Web Page/Имеющимся файлом, Web-страницей — посилання на існуючий файл або Web-сторінку;
Place in This Document/Местом в этом документе— посилання у відкритому документі;
Create New Document/Новым документом— посилання на новий документ;
E-mail Address/Электронной почтой— посилання на адресу електронної пошти.
У випадку посилання на інший файл його треба вибрати, натиснувши на відповідні кнопки File/Файлабо Web-page/Web-страница для пошуку їх розташування.
У випадку створення нового файлу слід встановити шлях до директорії, де буде розміщено новий файл та ввести назву нового файлу.
Посилання на електронну адресу полегшує зв’язок з автором документа або Web-сторінки.
Якщо гіперпосилання розраховано на інформацію у тому ж самому документі, потрібно вибрати місце в документі. Це можуть бути заголовки розділів, заздалегідь оформлені належним стилем або електронні позначки. Знак “+” вказує на низхідний список, який потрібно розкрити і вибрати потрібне.
Гіперпосилання має вигляд кольорового підкресленого текстового фрагмента. При наведенні на нього, курсор набуває вигляду руки з піднятим пальцем. Текст гіперпосилання можна форматувати та редагувати, як звичайний текст, зокрема вилучати, вирізати, копіювати, уставляти, а також змінювати шрифт, розмір та накреслення тексту. Зв’язування файлів
Зв’язувати файли можна кількома способами. Коли файлі-приймач відкритий потрібно виконати команду Insert/Вставка File/Файл.
/>
У діалоговому вікні Insert File/Вставка файлавибирають файл-джерело і розкривають меню кнопки Insert/Вставить. Якщо вибрати пункт Insert as link/Вставить как ссылку, то файл буде уставлений в документ як файл-джерело.
Якщо файл-джерело є файлом редактора Excel, треба натиснути на кнопку Range/Диапазон. У діалоговому вікні Set Range/Задание диапазонавказують позначку або діапазон комірок файлу Excel для уставляння таблиці у файл-приймач.
/>
Інший спосіб зв’язування файлів забезпечується командою Insert/Вставка  Object/Обьект. У діалоговому вікні Object/ Вставка обьектана закладці Create from File/Создание из файлаза допомогою кнопки Browse/Обзорформують назву файла-джерела. Для зв’язування файлів потрібно активізувати можливість Link to file/Связь с файлом. Якщо активна можливість Display as icon/В виде значка, то замість вмісту файла-джерела буде логотип редактора цього файлу. Клацнувши на логотипі, файл-джерело відкривається в новому вікні.
/>
Можна зв’язати файли і за допомогою спеціального уставляння. У файлі-джерелі виокремлюють певний фрагмент і виконують команду Edit/Правка Copy/Копировать. У файлі-приймачі фіксують курсор у потрібному місці і виконують команду Edit/Правка  Paste Special/Специальная вставка. У діалоговому вікні Paste Special/Специальная вставкаможна вибрати, яким чином буде уставлений вміст буфера. Параметр Paste link/Связатьзабезпечує зв’язок між файлами.
/>
Для редагування, оновлення або знищення зв’язків, користуються командою Edit/Правка  Links/Связи. У діалоговому вікні Links/Связиможна побачити всі зв’язки, наявні у файлі-приймачі.
/>
Зв’язки можна редагувати за допомогою таких функцій.
Update Now/Обновить— оновлення зв’язку;
Open Sourse/Открыть источник— відкривання файла-джерела в окремому вікні;
Change Sourse/Сменить источник— зміна файла-джерела;
Break Link/Разорвать связь— вилучення зв’язку, за умови, що дані файлу-джерела залишаються у файлі-приймачі.
Параметри поля Item/Элементвизначають параметри оновлення даних з файлу-джерела:
Automatic/Автоматическое— автоматичне оновлення;
Manual/По запросу— оновлення за запитом;
Locked/Не обновлять связь— без оновлення;
Save picture in document/Хранить в документе— зберігати об’єкт в документі.