Курсовая: Властивості актиноміцетів виділених із ризосфери ялівця високого Juniperus excelce Bieb

Актиноміцети – прокаріотичні міцеліальні грам-позитивні мікроорганізми, природнім місцем існування яких є грунт.

Як грунтові мікроорганізми, актиноміцети відіграють важливу екологічну роль. Однак увагу дослідників вони привертають насамперед як одні з найважливіших об’єктів біотехнології.

Більше 60% біологічно активних сполук мікробного походження і дві третини антибіотиків – це метаболіти актиноміцетів. Так, 80% з них синтезують представники роду Streptomyces.

Вони є також продуцентами амінокислот, білків, ферментів тощо. На сьогоднішній день пошук нових природних сполук з цінними властивостями, синтезованих актиноміцетами, не втрачає актуальності.

Поряд з цим, актиноміцети є важливими для сільського господарства, завдячуючи своїм антагоністичним властивостям [2,3,4,11,21], також здатністю розкладати складні субстрати, деградувати ксенобіотики.

Значні потенційні можливості має мікробіологічний метод захисту рослин, який передбачає використання актиноміцетів та продуктів їх життєдіяльності для пригнічення розвитку фітопатогенних мікроорганізмів.

Відомо, що різноманіття видового складу актиноміцетів значно розширюється при переході від ґрунтів північних до південних широт [2,3,6,25,26,27].

Тому метою нашої роботи є дослідження властивостей штамів актиноміцетів виділених із ризосфери ялівця високого Juniperus excelsa Bieb.

Завдання були наступними :
– Дослідити антагоністичні властивості проти грам-позитивних бактерій,
фітопатогенних бактерій, дріжджів, грибів;
– Морфологічні та фізіологічні особливості актиноміцетів на середовищах
серії ISP;
– Дослідити властивість до формування меланоїдного пігменту;
– Дослідити резистентність до хлориду натрію (NaCl), лізоциму;
– Дослідити ріст актиноміцетів на вуглеводневих сполуках.

Ареалом розповсюдження Juniperus excelsa Bieb є вузька
прибережна смуга Чорного моря Кримського півострова від Судака до Балаклави та невеликі площі на Кавказі.

Бесплатно скачать реферат “Властивості актиноміцетів виділених із ризосфери ялівця високого Juniperus excelce Bieb” в полном объеме