Реферат: Cудово-бухгалтерська експертиза

Локальний стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями містить наступні складові:

об’єкти експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями (процес оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за кількістю та якістю, стан і умови збереження матеріальних цінностей, закріплення матеріальної відповідальності, дотримання норм витрат матеріалів, псування товарно-матеріальних цінностей, первинна документація з обліку товарно-матеріальних, регістри аналітичного і синтетичного обліку, звітності підприємства, нестачі товарно-матеріальних цінностей, та збитки виявленні ревізійною комісією, їх обґрунтованість та встановлення винних осіб);

джерела інформація експертного дослідження (нормативні акти щодо приймання і використання матеріальних цінностей, нормативно-правові акти з обліку та контрольно матеріальних ресурсів, контракти поставок, договори про матеріальну відповідальність працівників, первинні облікові документи, відомості інвентаризації, регістри бухгалтерського обліку, акти ревізії та перевірок матеріальних цінностей, інформація правоохоронних органів щодо виявлених порушень);

методичні прийоми експертного дослідження (розрахунково-аналітичні: економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки, екноміко-матетичні методи та документальні ; нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, камеральні перевірки нормативів, експертизи різних видів, дослідження документів, зокрема формальна, зустрічна, аналітична і логічна перевірка документів);

Бесплатно скачать реферат “Cудово-бухгалтерська експертиза” в полном объеме