Реферат: Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості.

Низька платоспроможність підприємств викликає створення великих обсягів дебіторської заборгованості.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”.

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству пенні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка не виникає й ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів

Бесплатно скачать реферат “Cуть, види та облік відповідно поточної та довгострокової заборгованості.” в полном объеме