Реферат: Організація і проведення досліджень щодо стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій

Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призвести або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями.
Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад-ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов’язані з життям відомих особистостей, призвели або можуть призвести до великої кількості жертв, становлять загрозу нормальному життю і діяльності груп людей, цілих регіонів чи навіть країн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск радіо або телевізійних новин не виходить без таких повідомлень.
Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей.

1. Організація і проведення досліджень щодо стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій
Дослідження стійкості роботи ОГД — це всебічне вивчення обстановки, яка може скластися під час надзвичайної ситуації та визначення її впливу на виробничу діяльність підприємства. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити слабкі місця в роботі об’єкта та виробити найбільш ефективні пропозиції, спрямовані на підвищення його стійкості.
Дослідження стійкості роботи ОГД проводиться силами інженерно-технічного персоналу із залученням спеціалістів науково-дослідних та проектних організацій. Організатором та керівником досліджень є керівник підприємства.
Увесь процес планування і проведення досліджень поділяється на три етапи:
– І етап — підготовчий;
– II етап — оцінка стійкості роботи ОГД;
– III етап — розроблення заходів, які підвищують стійкість роботи ОГД в умовах АС.
Список использованной литературы:

1. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Львів, 1997.
2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів, 2000.
3. Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист). Навчальний посібник. – Львів, 2006.
4. Основи безпеки життєдіяльності. – К., 2001.
5. Охорона праці. – К., 2000.
Бесплатно скачать реферат “Організація і проведення досліджень щодо стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій” в полном объеме